Ο Ν.ΜΠΑΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  • Νέος Πρύτανης στο ΤΕΙ  Θεσαλίας, ο Καθηγητής Νίκος Μπάτης, που αναλαμβάνει από την 1η Σεπτεμβρίου, ύστερα από την συνταξιοδότηση του νυν Πρύτανη Καθηγητή Γ. Γούλα στις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη διάταξη για την παράταση της τρίμηνης θητείας για όλα τα ΑΕΙ που η θητεία των Πρυτανικών αρχών λήγει στις 31 Αυγούστου,   η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ως αντικαταστάτη,   τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του οικείου Τομέα, Τμήματος, Σχολής ή Ιδρύματος αναλόγως, με βάση την ημερομηνία διορισμού στην οικεία βαθμίδα, και σε περίπτωση άρνησης ή ελλείψει καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με τους αμέσως επόμενους κατά σειρά εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και αυτή του αναπληρωτή καθηγητή, και προκειμένου για Διευθυντή Τομέα μέχρι αυτή του μόνιμου επίκουρου.

Σε περίπτωση καθηγητών ίδιας αρχαιότητας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες και δεν συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας για επόμενη πλήρη θητεία.

Σε ποια  ΑΕΙ λήγει η θητεία των διοικήσεων

Η θητεία   λήγει στις 31 Αυγούστου  όλων των προέδρων των ΤΕΙ, πλην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.