ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Στην άμεση αξιοποίηση του ψηφισθέντος Νόμου 4483/2017, στον οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, διάταξη, το άρθρο 52, για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ή αυτών που θα βεβαιωθούν σε χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών

από την έναρξη ισχύος του προχώρησε ήδη ο Δήμος Κιλελέρ.

Σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου  η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους οφειλέτες αφού περιλαμβάνει οφειλές προς τον Δήμο Κιλελέρ από οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή: τέλη, πρόστιμα, φόροι, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., εισφορές, ενοίκιο χωραφιών κ.λπ.

Το άρθρο 52 του νόμου προβλέπει την εξόφληση των οφειλών  μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων, πλήρως ή κατά ποσοστό, αναλόγως του αριθμού των δόσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης 20 ευρώ.

Παρέχει την ευκαιρία στους οφειλέτες με τη ρύθμιση των οφειλών τους να αποκτήσουν υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοτική ενημερότητα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα δέσμευσης του Α.Φ.Μ., αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως, επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) κ.λπ.

Παρέχει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που είναι σε ισχύ να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τις οφειλές τους, εφόσον κρίνουν συμφερότερη τη νέα ρύθμιση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οι πολίτες πρέπει μέσα στο πλαίσιο της προθεσμίας να κάνουν αίτηση ρύθμισης.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Δίνεται η δυνατότητα ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, και να τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία, ο δήμος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εντολή άρσης της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η ευνοϊκή ρύθμιση που ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται να ανακουφίσει έναν μεγάλο αριθμό οφειλετών του Δήμου Κιλελέρ απαλλάσσοντάς τους από χρόνιες και παλιές οφειλές και ταυτόχρονα να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση του Δήμου, απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής του ικανότητας, γεγονός που αναμφισβήτητα θα καρπωθεί πάλι ο πολίτης – κάτοικος του Δήμου Κιλελέρ.

Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών οι οποίοι ευελπιστούν ότι θα ευεργετηθούν από το συγκεκριμένο μέτρο. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει ήδη μια ευρεία καμπάνια ενημέρωσης για το ευνοϊκό μέτρο τόσο με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ όσο και με αναρτήσεις σε κεντρικά σημεία των τοπικών κοινοτήτων. Καλεί δε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν με ένα απλό τηλεφώνημα (2413507236 -220) ή  κατ’ ιδίαν  προσέλευση στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσίαγια την ύπαρξη ή μη τυχόν οφειλών τους και να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύουν αρχικά τους ίδιους από τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) που πλέον ο Δήμος Κιλελέρ είναι αναγκασμένος να λάβει. Παράλληλα βοηθούν οικονομικά το Δήμο  στον οποίο διαμένουν και δραστηριοποιούνται, ο οποίος έχει πλέον τη δυνατότητα να επιστρέψει στους δημότες το θετικό αποτέλεσμα με τη βελτίωση των οικονομικών του και την αύξηση της ρευστότητας, μέσω της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων και των δράσεών του, καθώς επίσης και μέσω της παροχής των πολυποίκιλων υπηρεσιών προς τους κατοίκους του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com