ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο  και τον μήνα Σεπτέμβριο  και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Σε ανακοίνωση του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόνν του σχολείου αναφέρονται τα εξής:

“Στην οικονομική κρίση  που διέρχεται η χώρα μας  το Εσπερινό Σχολείο αποτελεί παράγοντα αναίρεσης των ακραίων αρνητικών συνεπειών, κοινωνικών και οικονομικών, του εκπαιδευτικού συστήματοςδιότι:
α) Δημιουργεί τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ημερήσιο σχολείο πριν τις ολοκληρώσουν.

β) Παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης και ταυτόχρονης φοίτησης στο Λύκειο

γ) Δημιουργεί εναλλακτική ευκαιρία για όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τη Β/θμια Εκπαίδευση και να εισαχθούν, αν το επιθυμούν, σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τον νόμο για το νέο Λύκειο, δυνατότητα εγγραφής στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, έχουν:

Οι ενήλικες απόφοιτοι Γυμνασίου χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.

Οι ανήλικοι απόφοιτοι Γυμνασίου, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των γονέων τους ότι ασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρησή τους. ή βεβαίωση εργοδότη

Οι πτυχιούχοι ΤΕΕ, πτυχιούχοι ΟΑΕΔ  β΄κύκλου κλπ. για την απόκτηση απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. (Εγγράφονται στην Γ Τάξη)

Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου εγγράφονται στη Γ’ τάξη.

Πλεονεκτήματα φοίτησης στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Κατευθύνσεις σπουδών: Προβλέπεται ότι ακριβώς και στα Ημερήσια ΓΕΛ. (Oμάδες Προσανατολισμού)

Τίτλος σπουδών: Οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποκτούν Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ισότιμο με αυτό του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και υπάρχει αμέριστη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών

Δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΙ και ΑΕΙ.: Οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους υποψήφιους των Ημερησίων Γενικών Λυκείων, σε παρεμφερή θέματα και να εισαχθούν σ’ όλες τις ανώτερες και ανώτατες σχολές των ΤΕΙ και ΑΕΙ, συναγωνιζόμενοι μόνο μεταξύ τους, και με ειδικό ποσοστό που προβλέπεται για κάθε σχολή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κανείς το δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του Εσπερινού ΓΕΛ είναι να φοιτήσει στο Εσπερινό ΓΕΛ τις δύο τελευταίες τάξεις.

Μεταφορά μαθητών: σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, και οι μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που διαμένουν εκτός Λάρισας, δικαιούνται δωρεάν χιλιομετρική αποζημίωση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν το ΙΧ αυτοκίνητό τους”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες μέρες στο τηλέφωνο 2410232398, τις ώρες 6.00μ.μ. έως 9.00μ.μ., καθώς επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σχολείου μας στην διεύθυνση lyk-esp-laris.lar.sch.gr.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com