ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ» επισκέφτηκε το Δ/ντη Π.Ε. Λάρισας κ. Σωτήριο Βούλγαρη και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση   ενόψει της νέας σχολικής  χρονιάς. Από την πλευρά του Δ.Σ. έγινε αναφορά στην εφαρμογή του νέου Ενιαίου Τύπου σχολείου

που ουσιαστικά διαλύει το δημόσιο σχολείο, επίσης στο γεγονός της μη  μείωσης της αναλογίας μαθητών ανά  εκπαιδευτικό , καθώς και στη μη υλοποίηση από την πλευρά του Υπουργείου της δέσμευσης  για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή.

Υπήρξε ταύτιση απόψεων στο αίτημα για πραγματοποίηση νέων αποσπάσεων στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας κατά την Γ΄ Φάση για την κάλυψη των λειτουργικών κενών.

Τέθηκε το θέμα της λειτουργίας  των  ΚΔΑΑΠ μετά λήξη του διδακτικού ωραρίου  και σε καμιά περίπτωση παράλληλα.

Επίσης έγινε αναφορά στη δραματική μείωση των δαπανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Οι συνάδελφοι Δ/ντες διαχειρίζονται τη « φτώχεια» τα μνημονιακά χρόνια.

Τέλος το Δ.Σ. εξέφρασε τη διαφωνία του για την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας. Τόνισε ότι  πρέπει  να  λυθεί  άμεσα το θέμα της στέγασης προκειμένου να λειτουργήσει το σχολείο