ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αρ. 26η/5-9-2017 Πράξη του, ανακοινώνει τους πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ11 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ και των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Πέμπτη 7-9-2017.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής του κλάδου ΠΕ70.

loading...