Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Φ. ΜΠΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Με αφορμή τα σχόλια του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηκρανιώτη Αλέξανδρου, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Λαγκιόλη – Μπίλιου Θεοφανώ αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο παλιός Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και πεζοδρομίων του Δήμου Τυρνάβου τελούσε υπό αίρεση και με την έγκριση του νέου Κανονισμού, που έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2017, ο Δήμος μπορεί πλέον να τον εφαρμόσει στο σύνολο των διοικητικών του ορίων.

Είναι όμως γνωστό στον κ. Χατζηκρανιώτη, (διότι ήταν παρών και ψήφισε στην τελευταία συνεδρίαση στις 05-09-2017) ότι εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής τήρησης των όρων του νέου Κανονισμού, η οποία θα αναλάβει το έργο της με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Όσον αφορά την εκδήλωση της Πέμπτης, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Χατζηκρανιώτης, πραγματικά ήταν τόσο μαζική και πολύ μεγάλη η συγκέντρωση των πολιτών στο κέντρο της πόλης του Τυρνάβου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τέτοιου μεγέθους εκδηλώσεις έχει ανάγκη η τοπική οικονομία και ο Δήμος Τυρνάβου ενισχύει τέτοιες προσπάθειες φυσικά με την αποδοχή της κανονικότητας από όλους τους εμπλεκόμενους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com