ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την ερχόμενη Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 18.30΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 29236/04-09-2017 απόφαση ΥΠΕΣ).

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου.

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Τυρνάβου (28η Οκτωβρίου, Ελευθέρια Δαμασίου 2017). – Ψήφιση πίστωσης.

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή Τρίτης Ηλικίας», στα πλαίσια του εορτασμού παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων στο Δήμο Τυρνάβου. – Ψήφιση πίστωσης.

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 159/2017 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).

Έκθεση επί του β΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος & εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. – Ματράκη Γλυκερία.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Κ. Αμπελώνα.

Έγκριση μεταβίβασης κατά ποσοστό, μισθωτικής σχέσης, δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δαμασίου.

Διαγραφή χρεών.

Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού καταστήματος στο Δαμάσι λόγω λύσης μισθωτικής σχέσης. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού καταστήματος στον Αμπελώνα και επαναβεβαίωση, σύμφωνα με την αριθ. 14/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com