ΑΙΤΗΣΕΙΣ  – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

O Δήμος Τεμπών  ευαισθητοποιημένος στις δύσκολες κατά κοινή ομολογία δημοσιονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας,  από τον Απρίλιο  του 2013 λειτουργεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι εξυπηρετούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι κυρίως  άνθρωποι οι οποίοι πριν την κρίση δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, έμειναν όμως άνεργοι ή το εισόδημά τους μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Δικαίωμα  υποστήριξης και  βοήθειας έχουν  οι δημότες  έλληνες ή ομογενείς και κάτοικοι του Δήμου Τεμπών.

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου Τεμπών για τους επόμενους 12 μήνες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Τεμπών καθημερινά  από    27/9/2017 έως   6/10/2017 όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω  δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι υποχρεωτικά και είναι :

Αίτηση του ενδιαφερομένου (υπόδειγμα αίτησης χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου).

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ .

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή  Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (σε περίπτωση φιλοξενίας κατατίθεται και τα αντίγραφα των ατόμων που σας φιλοξενούν).

Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) και το εκκαθαριστικό του Ενιαίου φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2017.

Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να δηλώνει ότι ο αιτών /ούσα δεν δέχεται ή δέχεται βοήθεια μέσω άλλων σχετικών προγραμμάτων ή φορέων που παρέχουν αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία (Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης κ.τ.λ.).

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

Επίσημη Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με αναπηρία.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα ετήσια εισοδηματικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :

Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 2.500 ευρώ κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής :

Μέλη οικογένειας – Εισόδημα

Ένα (1) άτομο 2.500 ευρώ

Δύο (2) άτομα  3.500 ευρώ

Τρία (3) άτομα 4.500 ευρώ

Τέσσερα (4) άτομα 5.500 ευρώ

Πέντε (5) άτομα 6.500 ευρώ

Σε περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των αιτήσεων οι ωφελούμενοι  του κοινωνικού  παντοπωλείου θα δεχθούν κατ΄ οίκον επίσκεψη των κοινωνικών λειτουργών του Δήμου προκειμένου να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας και να καταρτιστεί άμεσα ο κατάλογος των δικαιούχων  ώστε να αρχίσει άμεσα η διανομή των τροφίμων. Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Τεμπών.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 27 /9/2017 έως και  6/10/2017 κατά τις ώρες  10:00 -13:00 στο Δημαρχείο Τεμπών στο Μακρυχώρι υπόψη κας Μαρίας  Κωστούλα τηλ.:2495 3 50400& fax 24950 22410.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία του Κοινωνικού  Παντοπωλείου Δήμου Τεμπών  μπορείτε να απευθυνθείτε  στο Δήμο Τεμπών στα τηλ.: 2495 3 50400 & fax 2495 0 22410.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.