ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σημερινή της ανακοίνωση χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να περατώσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για την Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τη σύσταση της Επιτροπής να κλείσει τη ΔΥΕ τον περασμένο Ιούλιο. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εν λόγω σύσταση με βάση τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ελλάδα για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της, σε συνδυασμό με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας από τον ΕΜΣ. Το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης βελτιώθηκε από έλλειμμα 15,1 % το 2009 σε πλεόνασμα 0,7 % το 2016. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς κάτω του ορίου του 3 % που προβλέπεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2017, οι θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας αναμένεται ότι θα έχουν διάρκεια, με το έλλειμμα να παραμένει κάτω από το 3 % κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις. Η εν λόγω πρόοδος έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Ελλάδα στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της βάσει του ελληνικού προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Μετά τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου, μόνο τρία κράτη μέλη παραμένουν πλέον στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία), από τις 24 χώρες κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2011.

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου είναι η αναγνώριση των τρομακτικών προσπαθειών και θυσιών των Ελλήνων για να αποκατασταθεί η σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά της χώρας τους. Τέτοια μεταστροφή είναι μοναδική στην Ευρώπη.

Επί του παρόντος πρέπει να διασφαλιστεί η εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα θεσμικά όργανα και τις ελληνικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης επανεξέτασης. Τούτο θα προλειάνει το έδαφος για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το επόμενο καλοκαίρι και για το άνοιγμα ενός νέου και αισιόδοξου κεφαλαίου για την Ελλάδα και για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της.»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com