ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dav

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εταιρία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών BlueValueΑ.Ε. με τίτλο « Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ( GDPR) 679/2016/ΕΚ»

Την ημερίδα , η οποία έγινε στη Λάρισα στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑ, παρακολούθησαν υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων της Θεσσαλίας καθώς και Νομικών Προσώπων αυτών αποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΠΕΔ Θεσσαλίας . Όπως τα τελευταία χρόνια έτσι και τώρα η ΠΕΔ Θεσσαλίας παρέχει στα μέλη της ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τη σωστή λειτουργία των Δήμων και με συνεχή επαφή με εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών προσπαθεί και δίνει λύσεις σε τρέχοντα θέματα των υπαλλήλων.

Η Προστασία Προσωπικών δεδομένων αποτελεί στις μέρες μας , έναν ευαίσθητο τομέα και η εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών κρίνεται απαραίτητη ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και δικαιώματά τους. Η πιστή εφαρμογή τους , υποχρεωτικά από τον Μαϊο του 2018 θα καθορίζει και τη λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com