ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΜΕΑ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Το υπόμνημα που κατέθεσε η ΕΛΤΕΕ στην Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Η  φετινή χρονιά είναι ορόσημο για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Καινοτομίες και σύγχρονα  συστήματα Ηλεκτρονικής εγγραφής με την χρήση των ΤΠΕ εφαρμόστηκαν στην εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑΛ όλης της χώρας για πρώτη φορά!

Το εγχείρημα δύσκολο,  πολύπλοκο, με πολλές ιδιαιτερότητες αλλά με “διαφάνεια” στο πεδίο του σχολείου που λέγεται εγγραφή μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ είχαμε επισημάνει από την αρχή της εφαρμογής, την γραφειο-κρατική πρακτική του συστήματος αυτού, και τις συνέπειες αυτής της επαναστατικής  εφαρμογής στον σχηματισμό τμημάτων στα ΕΠΑΛ όχι μόνο των απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και των σχολείων στις αστικές περιοχές. Το μεγάλο πρόβλημα των ΕΠΑΛ βρίσκεται στην συγκρότηση των τμημάτων στην Α΄ τάξη  και  των Τομέων στη Β΄ τάξη. Με την ιδιαιτερότητα η Α΄ τάξη  να είναι  κοινή είτε σε Γενικό Λύκειο είτε σε ΕΠΑΛ, παρατηρήθηκε φέτος το φαινόμε-νο, ενώ είχαν κάνει οι μαθητές εγγραφή στο ΕΠΑΛ που επιθυμούσαν τον Ιούνιο, την περίοδο του Σεπτεμβρίου να επιστρέφουν στο Γενικό Λύκειο της γειτονιάς τους. Δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι  η  μετεγγραφή μαθητών από το ΓΕΛ στην Β΄ τάξη σε Τομέα στο ΕΠΑΛ, σε αριθμό που να διπλασιάζεται η δύναμη των τμημάτων,  αυτές οι μετεγγραφές και επιλογή Τομέα έχουν προθεσμία  μέχρι 30 Σεπτεμβρίου .

Το υπουργείο σχετικά βιαστικά έρχεται και με απόφαση του Υφυπουργού με ημερομηνία 20-9-2017  εγκρίνει κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018   την λειτουργία τμημάτων με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ ́ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017(Β́2891) υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή  αφήνει  χωρίς νομιμοποίηση λειτουργίας ένα σημαντικό αριθμό τμημάτων σε πολλά ΕΠΑΛ όλης της Χώρας.

Τα ερωτήματα  που δημιουργούνται  είναι τι θα συμβεί με αυτούς του μαθητές που επέλεξαν το ΕΠΑΛ που έχει την ιδιαιτερότητα να έχει ολιγομελές τμήμα;

Θα έχουμε διακοπή φοίτησης  για αυτούς τους μαθητές ;

Θα έχουμε την μετακίνηση σε σχολεία άλλης Πόλης;

Και το κυριότερο είναι, ότι όλα αυτά γίνονται σε χρονική περίοδο που δεν υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης.

Τι   προτείνουμε:

Η διαδικασία δήλωσης επιλογής Σχολείου ΕΠΑΛ –  Τομέα –Ειδικότητας να γίνεται σε χρονική περίοδο πριν το τέλος του Διδακτικού έτους –Μάρτιο ώστε να οργανωθούν τα τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις και να γνωρίζουν έγκαιρα οι μαθητές και οι γονείς τους.

Κατόπιν όλων των παραπάνω ζητούμε:

Την λειτουργία  κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 των τμημάτων με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στα ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Σεβασμό στις επιλογές (σχολείου, ειδικότητας) των μαθητών με βάση τις προσωπικές και τις οικογενειακές τους ανάγκες.

Καμία μετακίνηση μαθητών.

Καμία κατάργηση τομέα ή ειδικότητας.

Μείωση του ελάχιστου αριθμού μαθητών στα τμήματα και στα εργαστήρια.

Την αντιμετώπιση με σεβασμό των μαθητών με  ιδιαίτερες  εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που φοιτούν  αυτά  τα παιδιά.

Καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών.

Πλήρη ασφαλιστικά, εργασιακά, συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Άμεσα αποτελεσματικά μέτρα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης για τους μαθητές των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Το  σχολείο να  στηρίζει τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών και δεν θα τους εξωθεί στην εγκατάλειψή του.

Το σχολείο να διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικής συνοχής αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύοντας την κοινωνική κινητικότητα.

Το  σχολείο να  παρέχει σε όλους τους μαθητές τα απαιτούμενα εφόδια για την επαγγελματική τους ένταξη στον παραγωγικό ιστό και την αγορά εργασίας.

Το σχολείο να  παρέχει ισότιμα σε όλους τους μαθητές την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικά για τον νομό Λάρισας να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα –τομέων –και ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στην εκδοθείσα ΥΑ όπως

1ο ΕΠΑΛ τομέας Οικονομίας & Διοίκησης Β΄ τάξη και ειδικότητα Τεχν. Μηχανολογικών Εγκ. &  Κατασκευών Γ΄ τάξη

2ο ΕΠΑΛ τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στη Β’ τάξη

3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Λάρισας το τμήμα Τεχν. Δομικών Έργων

6ο Εσπ. ΕΠΑΛ τμήματα Τεχν. Θ.Υ.& Φυσικού Αερίου και Τεχν. Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

7ο ΕΠΑΛ τμήμα εφαρμογών πληροφορικής

ΕΠΑΛ Ελασσόνας τμήματα ειδικ. Τεχν. Μηχανολογικών Εγκ. & Κατασκευών και Κομμωτικής Τέχνης

ΕΠΑΛ Τυρνάβου τμήμα Βοηθός Νοσηλευτή

ΕΠΑΛ Φαρσάλων τμήμα Τεχν.  Οχημάτων  στη Γ΄ τάξη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com