ΑΠΟΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΙΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Παρατηρήσεις και επισημάνσεις από τον Χρ. Μ. Παληό, Πολιτικό Μηχανικό, πρόεδρο της ΔΚΜ Κ&Δ Θεσσαλίας, τομεάρχη έργων, υποδομών και δικτύων της ΔΗΜΤΟ Τυρνάβου της ΝΔ

Από τις 30/12/2016 με το ΦΕΚ 321 Α.Α.Π/30-12-16  εγκρίθηκε και ισχύει το νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο Τυρνάβου, σε αναθεώρηση του από 1990 Γ.Π.Σ. Δυο λόγια για το τι εστί  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο , σε σύντμηση Γ.Π.Σ. .

Με το Γ.Π.Σ. σχεδιάζεται η χωρική και οικιστική οργάνωση του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής ενότητας Τυρνάβου και ο καθορισμός αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης , καθώς και οι κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης βάσει των τοπικών αναγκών , των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας, των επι μέρους περιοχών στο σύνολο των διοικητικών ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου .

Για τον Τύρναβο :

Διαμορφώθηκε και αναρτήθηκε σε (Β1) στάδιο , με τις παρατηρήσεις των φορέων και Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του Δήμου Τυρνάβου   και κατά το στάδιο (Β2) διορθώθηκε η πρόταση μελέτης .

Η μελέτη και τα στοιχεία δόθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή , εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στις 30/12/2016 επι ημερών της παρούσας Δημοτικής Αρχής , από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας .

Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι καμία σοβαρή παρέμβαση δεν έγινε , ούτε παρατηρήσεις έγιναν με γνώμονα την καταλληλόλητα του Γ.Π.Σ. Τυρνάβου,    οι μελετητές ίσως δεν έκαναν τη σωστή επιτόπια έρευνα των πραγματικών αναγκών και λειτουργιών της πόλης ,  ο δε τεχνικός κόσμος δεν ενημερώθηκε ποτέ για να συμβάλλει με την εμπειρία του και την καθημερινή του τριβή με αυτά τα θέματα. Αποτέλεσμα αυτού να προκύψει ένα έκτρωμα που δυσχεραίνει την λειτουργικότητα του Τυρνάβου, αποτρέπει την επενδυτική δυνατότητα των Τυρναβιτών και τους απομειώνει τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία  . Κατά δήλωση των μελετητών έγινε μια αντιγραφή (copy paste) του Γ.Π.Σ. άλλων μελετών που ουδεμία σχέση έχουν με τον Τύρναβο  .

Σταχυολογώ και επισημαίνω κάποια από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την 30/12/2016 ημέρα έναρξης ισχύος του Γ.Π.Σ. Τυρνάβου.

Στην μεγαλύτερη περιοχή του Τυρνάβου, χαρακτηρίζεται  ΠΕΠ4 (ζώνη προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας και αγροτικού τοπίου -καταλαμβάνει περίπου το 80% των ιδιοκτησιών Τυρνάβου) καταργείται παντελώς η κατάτμηση. Δεν μπορεί δηλαδή ένας γονιός αν έχει 20 στρέμματα ( το αναφέρω γιατί υπάρχει και η Νatura η οποία απαιτεί 10 στρ.) να δώσει από 10 στρέμματα στα δύο παιδιά του . Και 100 στρέμματα να έχει δεν μπορεί να κάνει κατάτμηση.

Καταργούνται οι παρεκκλίσεις δόμησης εκτός σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται γι’ αυτούς που γνωρίζουν( να δομούνται δηλαδή τα μικροαγροτεμάχια).

Χωρίς να έχουν οργανωθεί υποδοχείς, με τις ανάλογες υποδομές (κοινός βιολογικός, έργα υποδομής ) δηλαδή περιοχές όπως η ΠΕΠ 2 βιομηχανίας- βιοτεχνίας , δίνουν θεωρητικά κίνητρα προσέλευσης, σε περιοχές που είναι ιδιοκτησίες κάποιων που μπορεί να μην πουλήσουν ποτέ ή να απαιτούν ποσά δυσανάλογα των πραγματικών αξιών τους .

Προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της δόμησης σε ζώνες παράλληλης με την διαδρομή των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ , σε πλάτος 50 μ. ,εκατέρωθεν των γραμμών και 100 μ. εκατέρωθεν των γραμμών υπερύψηλής τάσης (ήταν 25 μ. )

Σε μια περιοχή αναγκαιότητας κατασκευής γεωργικών αποθηκών – silos , κτιρίων αγροτικής παραγωγής, ανεγέρσεως οινοποιείων ,  στην πολύπαθη και επικρατέστερη ζώνη (ΠΕΠ4η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια είναι τα 100,00 μ2.  Αν είναι δυνατόν να θέλει να κάνει κάποιος ένα οινοποιείο και να υπάρχει αυτός ο περιορισμός

Το σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι προτείνεται και ισχύει η δημιουργία δύο ενιαίων πολεοδομικών ενοτήτων για την πόλη του Τυρνάβου, η ΠΕ1 ανατολική γειτονιά με συντελεστή δόμησης 0,72 και η ΠΕ2 δυτική γειτονιά με συντελεστή δόμησης 0,88, όπου συμπεριλαμβάνεται μέχρι και η πλατεία του Τυρνάβου.

Μέχρι σήμερα ο Σ.Δ. για την πρώτη ζώνη, (δακτύλιος πέριξ της πλατείας Τυρνάβου ) ήταν 1,80 ,   η δεύτερη ζώνη ήταν 1,20   και οι επεκτάσεις ήταν  0,60 (αυτός παραμένει χαμηλός δηλ. 0,60 ).

Υπολογίστε την μείωση δόμησης για τα οικόπεδα πράγμα το οποίο σημαίνει μεγάλη απομείωση της αξίας τους.

π.χ , ένα οικόπεδο στην πρώτη ζώνη 200 μ² έκτιζε 200χ1,80 = 360 μ² κτίσμα , τώρα κτίζει 200χ0,72 = 144 μ²,  διαφορά 216 μ² μείον,

Δεν κτίζει δηλαδή ούτε τα μισά μέτρα που υπολόγιζε.

Το ίδιο για τη δεύτερη ζώνη έκτιζε  200 χ 1,20  = 240 μ2

Τώρα κτίζει   200 χ 0,72 = 144 μ2 (περίπου τα μισά)

Είναι γεγονός ότι όποιες κατατμήσεις γίνονται , γίνονται με γνώμονα το συντελεστή δόμησης (δηλ. την απόδοση) και έχουν φορολογηθεί στις γενόμενες μεταβιβάσεις .  Κάποιος που μεταβίβασε αέρα (υπόλοιπο σ.δ ) πλήρωσε φόρο που τώρα έχασε.

Τι μέλει γενέσθαι:

Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκριση του ,δηλαδή όχι πριν τις 30/12/2021.

Αυτό όμως το Γ.Π.Σ. δεν μπορεί να δουλέψει και καταστρέφει κάθε δημιουργική προσπάθεια στον Τύρναβο .

Πιστεύω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή αιφνιδιάστηκε και αυτή με την εξέλιξη αυτή και αναγνωρίζω  ότι στα αιτήματα μας για συμπαράσταση στα πρώτα προβλήματα που προέκυψαν συνέδραμε ακόμη και με παρουσία του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου στο ΥΠΕΚΑ.   Αυτό όμως δεν είναι αρκετό  γιατί λύσεις δεν δόθηκαν.

Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται από το ΦΕΚ 124Α/13-06-97  άρθρο 4 παρ.7 και είναι δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου για να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες  που δεν καλύπτονται από το Γ.Π.Σ.

Εκεί πρέπει να στοχεύσει η σημερινή Δημοτική αρχή ,αφού συζητήσει με τον τεχνικό κόσμο της πόλης  τάχιστα , αφού και το ΥΠΕΚΑ όπως εκφράστηκε η Γενική γραμματέας κα. Κλαμπατσέα  έχει ευήκοα ώτα  ,  διαφορετικά τα προβλήματα θα είναι τεράστια και ο κόσμος θα ξεσηκωθεί και μάλιστα δικαίως .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com