ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Μέσα στον Οκτώβριο και πιθανότατα στο τρίτο δεκαήμερο θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ το ενιαίο επίδομα τέκνων, και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων Γ’ τριμήνου καθώς και εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών αφού ήδη υπογράφηκε η υπουργική απόφαση που ανάβει το πράσινο φως για την επιχορήγηση του ΟΓΑ

με το σχετικό κονδύλι.

Στην απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου αναφέρονται τα εξής:

“Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας την έκδοση απόφασης ανάληψης  δέσμευσης πίστωσης ύψους 232.000.000,00 € σε βάρος  της  πίστωσης  του προϋπολογισμού  εξόδων του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33-220 και κωδικού αριθμού εξόδου ΚΑΕ 2731 οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΓΑ για την καταβολή του ενιαίου  επιδόματος  στήριξης  τέκνων  και  του  ειδικού  επιδόματος  τριτέκνων  και πολυτέκνων του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 Γ’τριμήνου 2017 καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com