Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

?

Δείτε τί είπαν ο αν. υπουργός Παιδείας Κ. Φωτάκης και η ΠΔΕ Θεσσαλίας Ελ. Αναστασοπούλου

Η Θεσσαλία έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα πρότυπο ανάπτυξης για την Περιφέρεια με τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης, που μεταφράζεται σε  ποιοτικές θέσεις εργασίας και ελκυστικά περιβάλλοντα, τόνισε στην ομιλία του στη Λάρισα

ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, κατά τη διάρκεια του  4ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση.

Με 60 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη στα ΑΕΙ το 2015, τα Ερευνητικά Κέντρα αλλά και τις επιχειρήσεις και 9 εκατ. ευρώ από τον Ορίζοντα 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε πρώτες Περιφέρειες όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, ανέφερε ο Αν. Υπουργός. Επεσήμανε, επίσης, ότι ο δείκτης απήχησης επιστημονικών περιοχών αριστείας που εντοπίζονται στη Θεσσαλία είναι υψηλότερος από  τον παγκόσμιο μέσο όρο για την πενταετία 2010-2014, για ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων όπως η αγροδιατροφή και οι επιστήμες υγείας, καθώς και ότι υπάρχει μια δυναμική επιχειρηματική κοινότητα που καινοτομεί σε ποσοστό πάνω από 40%.

Ο κ. Φωτάκης, απευθυνόμενος σε ένα ευρύ κοινό εκπροσώπων του επιστημονικού και παραγωγικού τομέα της Θεσσαλικής Περιφέρειας  ενημέρωσε, επίσης, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων έρευνας, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται  από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία.

Την αισιοδοξία του για τα πρώτα δείγματα αναστροφής του brain drain εξέφρασε ο Αν. Υπουργός μετά τα πρώτα  αποτελέσματα της 1ης Προκήρυξης για Υποτροφίες Υποψήφιων Διδακτόρων, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ): από τις 1669 προτάσεις έργων μεταδιδακτόρων 160 προτάσεις προέρχονται από Έλληνες του εξωτερικού, ενώ από τις 2114 προτάσεις που υποβλήθηκαν από υποψήφιους διδάκτορες θα χρηματοδοτηθούν οι 539 – οι 22 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο κ. Φωτάκης ανέφερε εξάλλου ότι οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αυξήθηκαν από 97 εκατ. ευρώ το 2014  σε 148 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ δημιουργήθηκαν 1000  νέες θέσεις για μέλη ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και 100 νέες θέσεις Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα  για το 2017-2018.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε και ήδη συμβαίνει», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο Αν. Υπουργός «είναι η δημιουργία νέων ελκυστικών θέσεων εργασίας για ερευνητική ή       ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και η διαμόρφωση επιστημονικών θυλάκων και συνθηκών που   λειτουργούν ως πόλοι έλξης για νέους ερευνητές και καταξιωμένους επιστήμονες. Είναι, επίσης, απαραίτητο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας και να προσελκύσουμε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα με έμφαση σε τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων».

Η ΕΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Στην εισήγησή της η Κ. Αναστασοπούλου ανέφερε:

“Η  θεματική του συνεδρίου, και η σύνδεση των τριών αξόνων:  της παιδείας, της έρευνας και της οικονομίας της γνώσης, με οδηγεί απευθείας στον βασικό στόχο που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους μαθητές μας εν  προκειμένω,  να εμβαθύνουν στη γνώση, ν’ αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.  Κατ’ αυτό τον τρόπο θα παράγονται περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες, γνώσεις και επιτεύγματα, θα έχουμε δηλαδή μια οικονομία της γνώσης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάλογη βελτίωση  της κοινωνίας . Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση, αποτελεί επένδυση που αποφέρει κέρδος, όχι μόνο οικονομικό, στο άτομο αλλά και στην κοινωνία. Και φυσικά να σημειώσουμε εδώ ότι  σημαντικότερη από την ποσότητα είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γι αυτό η ΠΔΕ Θεσσαλίας εφαρμόζοντας την εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΠΕΘ, φροντίζει για την ποιότητα της παρεχόμενης εκ/σης στην περιφέρειά μας. Στο πλαίσιο αυτό οι παρεμβάσεις  ξεκινούν από την προσχολική εκ/ση και εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες.

Η στόχευσή μας στην αναβάθμιση των υποδομών, σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, στον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη  της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ, την αναβάθμιση της ΤΕ βρίσκουν εφαρμογή στις παρακάτω δράσεις μας.
Στην προσχολική βαθμίδα έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων ηλικίας 4 και 5 χρόνων και να επισημάνω  εδώ ότι υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης όλων των νηπίων β ηλικίας 4χρ δηλαδή που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς. Είναι αποδεδειγμένο ότι όσο πιο νωρίς το παιδί δέχεται  τη συστηματική εκπαίδευση σε κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον τόσο πιο πολλές προοπτικές μάθησης έχει και ταυτόχρονα μειώνεται το ενδεχόμενο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και αποτυχίας. Αυτή η συνθήκη αποτελεί τη βάση για ένα επιτυχημένο εκ/κό σύστημα.

Στην Α/μια εκπαίδευση, σε όλα  τα σχολεία της Περιφέρειας όπου εφαρμόζεται  το ολοήμερο πρόγραμμα, ακόμη και στα ολιγοθέσια, υλοποιείται το δικαίωμα της  πρόσβασης  των μαθητών  σε όλα τα μορφωτικά αγαθά όπως η  γλωσσομάθεια και οι τέχνες στα οποία μέχρι πέρσι δεν είχαν. Επίσης αποκτούν πρόσβαση  στην κοινωνία του μέλλοντος που δεν είναι άλλη από αυτή του ψηφιακού προσανατολισμού. Σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας , την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την μονάδα ΕΣΠΑ, έλαβε αίσιο τέλος η προσπάθειά μας, η καταγραφή των αναγκών ξεκίνησε το ’15, και εντάξαμε έργο ψηφιακού εξοπλισμού  …. Σχολείων α/μιας και β/ιας εκ/σης της περιφέρειας  Θεσσαλίας ύψους 5,500.000 ευρώ η οποία θα ενισχύσει το έργο του ΥΠΠΕΘ (ένας υπολογιστής   σε κάθε ολιγοθέσιο σχολείο)

Στην Ειδική Αγωγή ως τομέα προτεραιότητας για το ΥΠΠΕΘ, εκτός από την έγκαιρη και πλήρη στελέχωση, η ΠΔΕ  Θεσσαλίας φρόντισε και συνέβαλε αποτελεσματικά, σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρισας και την περιφέρεια Θεσσαλίας,  στην ένταξη και έγκριση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του κτιρίου του ΕΕΕΕΚ, υψους 4.500000 ευρω. Το ΕΕΕΕΚ   είχε εξοβελιστεί από τις προηγούμενες Δ/νσεις της ΠΔΕ  σε ακατάλληλο κτίριο, σε ένα χωριό Αγ Ανάργυροι, μακριά από το αστικό κέντρο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκ/ση, την υγεία, τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ατόμων και την αναπαραγωγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων μερίδας της κοινωνίας. Επίσης η ΠΔΕ παράγει και διαχέει καινοτόμες προτάσεις στο χώρο των  ΑΜΕΑ ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μας σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και παράλληλα διοργανώνει ημερίδες και επιμορφωτικές δράσεις.

Στην Β/μια εκ/ση η ΠΔΕ Θεσσαλίας έχει να αναδείξει πλήθος καλών πρακτικών και επιτυχιών των μαθητών μας στα γνωστικά πεδία των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας αλλά και των ανθρωπιστικών επιστημών. Σχολεία και μαθητές μας έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς κι έχουν να επιδείξουν καινοτόμες δράσεις και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα  διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Ειδικά στον τομέα της Ρομποτικής έχουμε καινοτόμες εφαρμογές και προτάσεις των μαθητών μας με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι, ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος, εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μάθησή τους με την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, επιτρέπει την πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά αντικείμενα (και συνεπώς την προώθηση της  διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης, στηρίζεται στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση ατόμων κι ομάδων και στην προώθηση της σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων.  Είναι με λίγα λόγια μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση  ανάπτυξης δεξιοτήτων, παραγωγής  πληροφοριών,  κατάκτησης γνώσεων με ευχάριστο και ευφάνταστο τρόπο.

Η εναρμόνιση της ΠΔΕ Θεσσαλίας  με την προσπάθεια αναβάθμισης της ΤΕ, πέρα από την καθημερινή στήριξη στη λειτουργία της ΕπΕκπ, αποτυπώθηκε στην προσυνεδριακή ημερίδα με θέμα τις προοπτικές της ΤΕ που διοργανώσαμε πέρσι τον Απρίλιο. Εκεί ακούστηκαν προτάσεις και απόψεις πολύ σημαντικές για την ΤΕ. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ΤΕ είναι το κομμάτι εκείνο της ε/σης που συνδέεται  απευθείας με την παραγωγική διαδικασία  και δικαιούται αφενός την  παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν καθώς και τις  ασφαλείς επαγγελματικές  διεξόδους στους αποφοίτους της. Δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι, όχι μόνο ως ΠΔΕ αλλά και όλη η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διότι η Μαθητεία, αγκαλιάστηκε κα στηρίχθηκε από Δήμους, υπηρεσίες υγείας, ιδιώτες και άλλους φορείς με αποτέλεσμα να είμαστε δεύτεροι, μετά την Αττική στην εφαρμογή της. Προγράμματα σαν την τάξη της Μαθητείας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικής κοινότητας, παραγωγικών δυνάμεων και τοπικών κοινωνικών παραγόντων. Προάγουν ένα δημοκρατικό, επικοινωνιακό κλίμα συνεργασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας. Αναδεικνύεται ο θετικός ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση αμφίδρομης σχέσης με την κοινωνία κα την παραγωγική βάση, κάτι που  λειτουργεί πολλαπλασιαστικά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης πολιτιστικής και κοινωνικο – οικονομικής ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Η ανάπτυξη και στήριξη της ΤΕ μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη πολλών και ποικίλων οικονομικών και κοινωνικών στόχων όπως είναι το

το υψηλό επίπεδο απασχόλησης

η κοινωνική συνοχή

η βιώσιμη , συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας

ο περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων

συνυπολογίζοντας

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

τις ανάγκες των πολιτών και της  κοινωνίας

και την σύνδεση της με την εθνική προσπάθεια για  παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τη γνώση και την εργασία.

 

Τέλος η συνεργασία της ΠΔΕ με τους Δήμους, την Περιφέρεια, την ΥΠΕ και άλλους φορείς, στη συνδιοργάνωση διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων επιφέρει τα άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους έτσι ώστε το σχολείο να αποτελεί ζωντανό κύτταρο και υπόθεση όλων.

Τα θεμέλια ωστόσο του εκπαιδευτικού οικοδομήματος είναι η αγάπη του μαθητή στη μάθηση και ο τρόπος να μαθαίνει. Θεμέλια όμως χωρίς τον εκ/κό δεν μπαίνουν. Γι αυτό είναι αναγκαία η στήριξη και ενίσχυση του εκ/κού που καλείται να μετατρέπει καθημερινά ένα δύσκολο επάγγελμα σε λειτούργημα. Ενίσχυση και στήριξη με τη μορφή επιμορφώσεων αλλά και οικονομική καθώς και αίσθημα εργασιακής ασφάλειας το οποίο απειλήθηκε και  κινδύνεψε τα προηγούμενα χρόνια.

Κλείνοντας,   η παιδεία, η έρευνα και η οικονομία της γνώσης , έχουν σημαίνουσα θέση , για την δημόσια εκπαίδευση, για τη συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας,  για τη λειτουργία της Πολιτείας και των δομών του Κράτους και για ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Ειδικότερα  η βασική έρευνα, ως πρωτότυπη και δημιουργική εργασία και η παραγωγή νέας γνώσης,  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης , έχει μεγάλη σημασία για τη δημιουργία ισχυρής γνωστικής βάσης προς όφελος της κοινωνίας και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει το εγχείρημα με σταθερή, συνεχή και δημόσια  χρηματοδότηση προκειμένου αυτό να επιτύχει .

Η ΠΔΕ Θεσσαλίας συμμετέχει, προτείνει, συνεργάζεται και στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την παιδεία, την έρευνα και την οικονομία της γνώσης.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο Περιφέρειας

Δυνατότητα μερικής διαμόρφωσης των προγραμμάτων από τη σχολική μονάδα, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σχολείου ( νησιωτικά, ορεινά). Η κάθε σχολική, με βάση τις ιδιαιτερότητες που έχει, όπως η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού (Ρομά, παιδιά μεταναστών, παιδιά από οικογένειες ανέργων ή με χαμηλά εισοδήματα) να καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα , το εύρος ή τη δυσκολία των προγραμμάτων σπουδών.

 

-Πρωταγωνιστικός ρόλος στον μαχόμενο εκπαιδευτικό με ελευθερία για καινοτόμες δράσεις και αυτενέργεια. Να ορίζει το τι (περιεχόμενο) και το πώς (τη μέθοδο) της εκπαιδευτικής πράξης. Όχι στον ρόλο του διεκπεραιωτή, να αναλάβει την ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σεβόμενος ένα πλαίσιο αρχών που ορίζουν τα νομοθετικά κείμενα, με ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά και πολιτισμικά αιτήματα, όσο και στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της μαθητικής ομάδας στην οποία απευθύνεται .

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής στη Γ Γυμνασιου

Ολοήμερο Γυμνάσιο και εισαγωγή τεχνικών ειδικοτήτων

– Μείωση της γραφειοκρατίας που δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών

-Ενίσχυση βιωματικών πρακτικών σε θεματικές σχετικά με το περιβάλλον κλπ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com