ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αποκωδικοποιώντας τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Θεσσαλίας, εντοπίζονται ανακοινώσεις και δεσμεύσεις για σημαντικές παρεμβάσεις που κυρίως αφορούν την υλοποίηση δράσεων και έργων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, αλλά και ένα νέο σχεδιασμό

που θα οδηγήσει όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Θεσσαλίας την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε τα παρακάτω για όλα τα μεγάλα θέματα της Θεσσαλίας:

ΑΧΕΛΩΟΣ

Η κάλυψη ζήτησης 250 εκ. κυβικών, προτείνεται να γίνει από πολλά νέα φράγματα εντός Θεσσαλίας, από υδατοδεξαμενές σε πεδινές περιοχές, και από επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Ενώ για τα ημιτελή έργα, άκουσα και από τον Περιφερειάρχη, αν δεν κάνω λάθος για την Συκιά, για τα ημιτελή έργα θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα της υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Το επιπλέον κόστος από αυτές τις δράσεις σε σχέση με την εκτροπή του Αχελώου ανέρχεται σε 625 εκ. ευρώ. Στο επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση θα καταθέσει πρόταση για την κάλυψή τους.

Ήδη αυτές τις μέρες συζητήσαμε για την κάλυψη από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και από νέους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΡΛΑ

Ένα άλλο έργο διαχείριση υδάτων, που έχει κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017, είναι η “Επαναδημιουργία της Λίμνης της Κάρλας”.

Με μια σειρά συντονισμένων ενεργειών, από τις αρχές του 2015, επιταχύναμε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου και λύσαμε τα προβλήματα που οδηγούσαν σε καθυστερήσεις.

Το έργο αυτό έχει πολλαπλή σημασία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο σύνολο του έχει προϋπολογισμό 224 εκατ. ευρώ.

Σήμερα το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Και θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους και αυτή ήταν η κοινή μας δέσμευση πριν από λίγο που συζητήσαμε όλοι μαζί, στην συνάντηση των υπουργών με τον Περιφερειάρχη και τον δήμαρχο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά, αφορούν τις εξής κατευθύνσεις, εννέα σημείων:

Πρώτον, την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, μέσα από την υποστήριξη των νέων αγροτών,

Δεύτερον, την επανεκκίνηση για τα συλλογικά – συνεργατικά σχήματα των αγροτών, δηλαδή του συνεταιρισμούς, τις οργανώσεις παραγωγών, τις ομάδες παραγωγών και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, χωρίς, όμως τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος.

Τρίτον, την ανάδειξη της ποιότητας των Ελληνικών προϊόντων. Και, βεβαίως, την εθνική και τοπική πιστοποίηση της ποιότητας αυτής. Ιδιαίτερα σε ανταπόκριση με τα απαιτητικά συστήματα της Κίνας και της Ρωσίας.

Τέταρτον, ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός λειτουργίας της αγοράς αγροτικών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή

Πέμπτον, μέτρα και δράσεις, ενάντια στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, τις παράνομες ελληνοποιήσεις, τις παράνομες εισαγωγές και τις εναρμονισμένες πρακτικές σε κάθε κλάδο και τομέα

Έκτον, την βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, με στόχο την μεγιστοποίηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και την διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής. Για τις ενέργειες προώθησης των εξαγωγών διατίθενται στην Θεσσαλία, 6 εκ. ευρώ  για την επόμενη τριετία.

Έβδομο σημείο η ανάπτυξη στοχευμένων κλαδικών  σχεδίων και επενδύσεων σε ειδικούς κλάδους της  αγροτικής παραγωγής. Όπως τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, καλλιέργειες με μεγάλη προστιθέμενη αξία

Όγδοο σημείο η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και η υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής από νέο επιστημονικό δυναμικό.

Και τέλος, ένατο σημείο, είναι η επέκταση και η αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών. Γι αυτό διεκδικήσαμε και πετύχαμε συμφωνία με τους θεσμούς  να κατευθύνουμε επιπλέον 300 εκ. ευρώ σε βάθος τριετίας στα προγράμματα για τη βελτίωση και ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στην ύπαιθρο, όπως αγροτικοί δρόμοι, αρδευτικά κανάλια, εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και αφορά κοινοτικούς και εθνικούς πόρους συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ σε μόλις 18 μήνες από την έγκριση του νέου Προγράμματος περισσότερα από 3 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη έχουν δεσμευθεί σε προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα. Δηλαδή περίπου το μισό Πρόγραμμα έχει ήδη δεσμευτεί.

Στο σύντομο αυτό διάστημα εξασφαλίσαμε τη συγχρηματοδότηση του συνόλου των ημιτελών έργων, ιδιωτικών και δημοσίων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου από πόρους της νέας, χωρίς να επιβαρυνθούν εθνικοί πόροι. Οι πληρωμές εκτελούνται κανονικά εξοφλώντας υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς, πληρωμές που πολλές από αυτές  εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια.

Στρατηγική επιλογή στην υλοποίηση του νέου Προγράμματος η συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας.

Εκχωρήθηκαν σε αυτές σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και πόρους που ξεπερνούν το 37% των συνολικών πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη από τις αρχές του 2018 θα έχει προκηρυχθεί το σύνολο των μέτρων με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα.

Διευρύνονται οι δυνατότητες για άμεση αναθεώρηση του συστήματος κατανομής των δικαιωμάτων.

Είναι βούληση της κυβέρνησης να μην συνεχίσουμε να πριμοδοτούμε «δήθεν παραγωγούς», όπως έπραξαν με τις πολιτικές τους επιλογές οι κυβερνήσεις του παρελθόντος και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν.

Μια πρακτική που λειτούργησε σε βάρος των πραγματικών παραγωγών, σε βάρος της παραγωγής συνολικά  και κυρίως σε βάρος των νέων παραγωγών.

Για την πιο αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε από το ΕΣΠΑ ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 34,5 εκ. ευρώ, για τη διαμόρφωση του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα αγροδιατροφής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας και σήματος ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Μέσα από στοχευμένα προγράμματα όπως το «Επιχειρώ Έξω», προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ, ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Από το νέο Ταμείο Υποδομών που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους επόμενους μήνες,  με πόρους 1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμα έργα υποδομών

Η στήριξη της έρευνας, προωθείται επίσης μέσα από ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα του ΕΣΠΑ – το Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ. Με δημόσιους πόρους που ξεπερνάνε τα 430 εκ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει την έρευνα και την καινοτομία και κυρίως τη σύμπραξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και την οικονομική και επιχειρηματική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, για τη Θεσσαλία, έχουν προταθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 89 εκατ. ευρώ για υποτροφίες νέων ερευνητών. Και επιπρόσθετα, 43,7 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» θα διατεθούν σε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας. μέσω της χρηματοδότησης των βιομηχανικών – βιοτεχνικών πάρκων.

Και ακόμα, έως το 2021 θα διατεθούν 300 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων βιομηχανιών και μεταποιητικών μονάδων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέχρι την Ανοιξη θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Και βεβαίως η επιλογή μας να προχωρήσουμε σε προγράμματα μικροπιστώσεων που θα αφορούν μικρές επιχειρήσεις και μικρούς επιχειρηματίες που θα έχουν το κεφάλαιο κίνησης να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ

Εντάσσεται στον ενιαίο φορέα έρευνας και τεχνολογίας, η λειτουργία της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής.

Με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της και την ουσιαστική σύνδεσή της με την αγροτική παραγωγή.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άμεσα θα ανακοινωθεί η πρόσκληση των 120 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη δράση που χρηματοδοτεί την αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων. Στη Θεσσαλία, υπήρξαν υψηλού επιπέδου προτάσεις. Και από τις 124 που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκε θετικά περίπου το 96% και οι  116 προσωρινοί δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με 6,2 εκατ.  ευρώ.

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΜΠΟΥΓΑ – ΤΖΗΜΑ

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ήδη συγκατατεθεί στην παραχώρηση του στρατοπέδου «Μπουγά», καθώς και τμήματος του στρατοπέδου «Τζήμα», προκειμένου να αποδοθούν στους κατοίκους ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το μεγαλύτερο κομμάτι των μελετών για το θέατρο αυτό έχει ολοκληρωθεί ήδη. Το επόμενο βήμα είναι η ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Οι εργασίες υπολογίζεται να κρατήσουν περίπου τρία χρόνια. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 3 εκ ευρώ και ο χώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει 4.000 θεατές.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Για την ηλεκτροδότηση της γραμμής Παλαιοφάρσαλα-Καλαμπάκα έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός είναι 42.5 εκ. ευρώ.

Για την ηλεκτροδότηση της γραμμής Λάρισα-Βόλος: Το έργο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» με προϋπολογισμό 54 εκ. ευρώ.

Και τα δύο αυτά έργα θα προκηρυχθούν έως το τέλος το χρόνου.

Ε65

Έγινε μεγάλη προσπάθεια να απεμπλακεί το έργο Ε65 από τα τεράστια προβλήματα με τα οποία μας παραδόθηκε. Μέσα στον χρόνο, πρόκειται να ξεκινήσει το νότιο τμήμα και η δέσμευσή μας είναι ότι μέσα στο 2018 θα ξεκινήσει και το βόρειο.

Ο Ε65 θα είναι ένα ολοκληρωμένο έργο που πράγματι θα φέρει τη Θεσσαλία πιο κοντά στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Παράλληλα προχωράει ένα νέο πρόγραμμα έργων οδικής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα έχει ως βάση μελέτες της «Εγνατία Οδός ΑΕ» που εντόπισαν τα περισσότερο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Η 1η φάση του προγράμματος αυτού για τη Θεσσαλία θα είναι ύψους 40 εκ. ευρώ περίπου.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

Για το λιμάνι του Βόλου: Το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, τον ΟΣΕ, τη ΓΑΙΑΟΣΕ, και την  ΕΡΓΟΣΕ, η οποία θα προβλέπει την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τις συνδυασμένες μεταφορές στην περιοχή.

Επιπλέον, στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσονται 12 μελέτες οδοποιίας που αφορούν σε διάφορα προβληματικά τμήματα του οδικού δικτύου της περιφέρειας, προϋπολογισμού 7,5 εκ. ευρώ.

Για το 2017, έχουμε εγκρίνει ήδη επιπλέον 28,8 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για ώριμα έργα. Πρόκειται για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα υποδομών για τον πολιτισμό.

Στον σχεδιασμό εντάσσεται και ένα νέο πρόγραμμα, συμπληρωματικό του ΕΣΠΑ με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αφορά έργα αρμοδιότητας δήμων με σκοπό των κάλυψη των βασικών αναγκών σε υποδομές και κυρίως στις υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.

ΥΓΕΙΑ

Έχει σχεδιαστεί η δημιουργία 12 μονάδων υγείας στις 4 μεγάλες πόλεις. Ενώ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί αγορές εξοπλισμού 6 εκ. ευρώ, και βρίσκονται σε αναμονή για την επόμενη πρόσκληση 4 έργα προϋπολογισμού 2,7 εκ. ευρώ.

Ολοκληρώνεται μέσω του ΕΣΠΑ τα έργα προμήθειας και εγκατάστασης αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Καρδίτσας και μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό νοσοκομείο Λάρισας.

Παραδίδεται άμεσα το νέο κτήριο του Κέντρου Υγείας στην Σκιάθο.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.