ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Επιστολές προς όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο, απέστειλε η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, με τις οποίες τους καλεί να προσέλθουν στην ταμιακή υπηρεσία για ενημέρωση και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.

Στόχος του Δήμου Τυρνάβου είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για την ύπαρξη τυχόν οφειλών τους και να ωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους της ισχύουσας διάταξης ρυθμίζοντας μικρά ή μεγάλα ποσά που οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία προς αυτόν.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

“Πρόσφατα, ψηφίσθηκε ο νόμος 4483/2017  στον οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων, διάταξη (άρθρο 52) για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ή αυτών που θα βεβαιωθούν σε χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 31-7-2017). Οι οφειλέτες, με την ρύθμιση των οφειλών τους επωφελούνται, εκτός της δυνατότητας αποπληρωμής σε δόσεις και της διαγραφής των προσαυξήσεων, μέσω της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και με την απόκτηση φορολογικής ενημερότητας, τη δυνατότητα έκδοσης διαφόρων αδειών (μουσικής, κοινόχρηστων χώρων) κ.λπ.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή και από πρόστιμα ως εξής:

 

Δόσεις

Απαλλαγή προσαυξήσεων

σε ποσοστό (%)

Εφάπαξ100
από 2 έως 2480
από 25 έως 4870
από 49 έως 7260
από 73 έως 10050

 Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων, και κάθε δόση, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20 €).

Ο Δήμος Τυρνάβου με την ευκαιρία της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης σας καλεί να ενημερωθείτε με ένα απλό τηλεφώνημα στα τηλέφωνα 2492350140 και 2492350138 και να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με την προσέλευσή σας στην αρμόδια ταμιακή υπηρεσία. Πρόκειται για μία σαφέστατα ευνοϊκή ρύθμιση που είναι και η τελευταία πριν αναγκαστεί η υπηρεσία να λάβει τα αναγκαστικά μέτρα που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com