ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΣΠΗΛΙΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ

Τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου

Εξέλιξη στη μελέτη του έργου που αφορά στο δρόμο Ανατολής-Σπηλιάς-Καρίτσας σημειώθηκε μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αδειοδότησης Θεσσαλίας, το οποίο προχώρησε στην ανανέωση και τροποποίηση απόφασης που αφορά στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι τροποποιήσεις αφορούν σε μεταβολές αλλά και προσθήκες τμημάτων του έργου οι οποίες κατασκευάστηκαν δίχως να προβλέπονται  στο οδικό τμήμα Σπηλιάς-Ανατολής, μήκους 16 περίπου χιλιομέτρων και Σπηλιάς-Καρίτσας, μήκους 9 περίπου χιλιομέτρων, με τις εργασίες να αφορούν στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αλλά και την ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος χάραξης των δασικών δρόμων προκειμένου το δίκτυο να αποκτήσει πλέον χαρακτηριστικά επαρχιακής οδού σε μήκος 19 χιλιομέτρων συνολικά.

Σημειώνεται πως οι εργασίες στο τμήμα Ανατολής-Σπηλιάς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ενώ η οδός που θα συνδέει τις τρεις κοινότητες αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση και καλύτερη τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Κισσάβου.

Ε.Π.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com