ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Erasmus+/ Δράση ΚΑ1 – Κινητικότητα για σκοπούς επιμόρφωσης, μέσω της κοινοπραξίας των δημοτικών σχολείων της 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα,

υλοποιεί το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο«F.I.R.E. (Fresh Ideas and Resourcesin Education)», με διάρκεια 12 μηνών από 01.09.2017 έως 31.08.2018.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τα σχολεία της κοινοπραξίας καλούνται να δημιουργήσουν έναν πρωτότυπο πρόγραμμα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές, συνεργατικές μεθόδους, επικεντρώνοντας στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, της περιθωριοποίησης και της χαμηλής επίδοσης,κυρίως των πληθυσμών των μεταναστών, των προσφύγων και των Ρομά, παράλληλα με τη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου σχολείων, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, όπου τα σχολεία της κοινοπραξίας θα λειτουργήσουν πιλοτικά και πολλαπλασιαστικά για τα υπόλοιπα σχολεία της Διεύθυνσης.

Στόχος του F.I.R.E. είναι η κατάρτιση ενός πρωτότυπου σχεδίου συνεργατικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων, την κατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών της συναισθηματικής νοημοσύνης με την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και μέσα από την απόκτηση διεθνούς εμπειρίας, αντικείμενα πάνω στα οποία οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο παρόν σχέδιο θα επιμορφωθούν και θα υλοποιήσουν, βελτιώνοντας το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό προφίλ τους.

Ήδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετακινήθηκαν στη Σικελία και συμμετείχαν σε κύκλο μαθημάτων με τίτλο: «InformationandCommunicationTechnologyskillsForEducators» το οποίο διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “ShipConLimassolLtd”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.