ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε συνεδρίαση την 30η Οκτωβρίου 2017, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου της Μεταξωτής ΙωακειμίδουΠαπαγεωργίου, πρώην Δημοτικής Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία της εκλιπούσης.
  2. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.
  3. Να δημοσιευθεί το παρόν.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com