ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΖΗΤΑ Η ΔΕΥΑΤ

Με το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αμπελώνα ασχολήθηκε σητν τελευταία του συνεδρίαση το δ.σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου που προχώρησε στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,

που έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 6.603.467,15 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Βάσει των αποφάσεως οι προσφορές βάσει του ποσοστού έκπτωσης ανά διαγωνιζόμενο κατατάσσονται ως εξής:

1. SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  62,13608%

2. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 61,40341%

3. ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε. 58,90583%

4. P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7,58247%

5. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 57,42881%

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 55,89313%

7. ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. 54,83305%

8. ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. 53,81262%

Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφορές για το έργο κατέθεσαν 17 κατασκευαστικές επιχειρήσεις* αλλά σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού που εγκρίθηκε και από το δ.σ. της ΔΕΥΑΤ, έμεινα τελικά οι παραπάνω 8 διαγωνιζόμενοι.

Παράλληλα το δ.σ. της ΔΕΥΑΤ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 313 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του Ν. 4412/16, τους παραμένοντες οκτώ (8) διαγωνιζόμενους να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους.

Η αξιολόγηση των αιτιολογήσεων, των χαμηλών οικονομικών προσφορών, να γίνει από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας (τακτικά & αναπληρωματικά) θα ζητήσουμε να υποδειχθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας και από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

* Οι 17 επιχειρήσεις που κατέθεσαν προσφορά και το ποσοστό έκπτωσης είναι:

1 ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.  62,51170%

2 SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62,13608%

3 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 61,40341%

4 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 60,17764%

5 ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε. 58,90583%

6 P.&C. DEVELOPMENT S.A. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57,58247%

7 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 57,42881%

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 55,89313%

9 ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. 54,83305%

10 ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. 53,81262%

11 ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. 51,03610%

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 49,53853%

13 ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. 48,00000%

14 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 46,51170%

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 42,48830%

16 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 42,07077%

17 ΤΑΛΩΣ A.T.E.                35,95404%

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com