ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Το κείμενο που ακολουθεί, είναι το πολιτικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε και κατατέθηκε από την παράταξη των ΣΥΝΕΚ στο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Δεν πέρασε, όπως δεν πέρασε και κανένα από τα πολιτικά πλαίσια που κατέθεσαν οι άλλες παρατάξεις:

Οι εφαρμοζόμενες ΚΑΙ στην εκπαίδευση μνημονιακές πολιτικές, όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι σήμερα, υποβάθμισαν την εκπαίδευση συσσωρεύοντας και οξύνοντας παραπέρα τα μεγάλα προβλήματα του Δημόσιου σχολείου,  με:

μείωση δαπανών – μηδενικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών  – μείωση αναπληρωτών – αύξηση της ελαστικής εργασίας – παραπέρα υποβάθμιση εργασιακών συνθηκών (δουλειά σε 3-5 σχολεία, αύξηση ωραρίου, πληθωρικά τμήματα) –  μειώσεις ωρών μαθημάτων – αλλαγές αναθέσεων – περιορισμός ολιγομελών τμημάτων – αύξηση τεχνητών πλεονασμάτων –  μεγάλη μείωση μεταθέσεων-αποσπάσεων –  παρατεταμένη μισθολογική καθήλωση – μειώσεις συντάξεων και δραματική αύξηση ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι αγώνες των εργαζομένων στην εκπαίδευση είναι η εγγύηση για την ανασυγκρότηση του Δημόσιου σχολείου με εκπαιδευτικούς οικονομικά και επιστημονικά αναβαθμισμένους, σε ένα σχολείο που θα χωρά όλους τους μαθητές και όλη τη γνώση μέσα από την 14χρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Βασική  προϋπόθεση της προάσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης, των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών είναι  η ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήματος με ενεργοποίηση της συσπείρωσης των συναδέλφων στους Συλλόγους των σχολείων και στις ΕΛΜΕ.

Η ΟΛΜΕ μέσα από το 18ο Συνέδριό της διατρανώνει τη θέλησή της και την αποφασιστικότητά της να αγωνιστεί για:

Βασικές διεκδικήσεις

Δημόσια και δωρεάν Παιδεία ως πραγματικά κοινωνικό αγαθό.

 Όχι στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Μόνιμοι διορισμοί για κάλυψη των κενών με νέο σύστημα επιλογής (με την ευθύνη του ΑΣΕΠ, με προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια). Αναπληρωτές με πλήρη και ίσα δικαιώματα.

Κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης – χειραγώγησης. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου με αποκλειστικά εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες και με ευθύνη του Συλλόγου διδασκόντων.

Κατάργηση καθηκοντολόγιου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και την επιλογή στελεχών, με κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου διδασκόντων, εκλογή διευθυντή – συντονιστή από το Σύλλογο και μέτρα στήριξης της διδακτικής πράξης, της παιδαγωγικής ελευθερίας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου με την ενεργοποίηση του Συλλόγου καθηγητών.

Ενιαία 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και 2χρονη υποχρεωτική προσχολική, που θα παρέχεται δωρεάν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Στρατηγικός  μας στόχος είναι ένα πραγματικά Ενιαίο Λύκειο, που θα βασίζεται στο συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη και θα ενοποιεί τη γενική με την επαγγελματική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά του Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ). Μέχρι τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για την επίτευξη αυτού του στόχου,  στο μεταβατικό διάστημα διεκδικούμε:

Ουσιαστική στήριξη της ΤΕΕ άμεσα, με ίδρυση ενός μόνο Λυκείου της ΤΕΕ που θα ενσωματώνει όλες τις δομές εντός και εκτός Υπ. Παιδείας ως ισότιμος πυλώνας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης οργανικά ενταγμένο στο Λύκειο για όλες τις ειδικότητες και σύνδεση με το χώρο της εργασίας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις (εργασιακά δικαιώματα, αμοιβή, ασφάλιση, εποπτεία εκπ/κών ΕΠΑΛ, κ.ά.).

Ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης  σε όλες τις  τάξεις  του Γενικού Λυκείου, την ουσιαστική αποδέσμευσή του από το σύστημα πρόσβασης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αξιόπιστο απολυτήριο στη βάση εσωτερικών διαδικασιών που δε θα ενισχύουν ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα. Μέχρι την υλοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων, η πρόσβαση να γίνεται με Πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων μετά την αποφοίτηση  από το Λύκειο, και με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπ/σης.

Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών με δικαίωμα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων (άμεσα μισθολογικό ξεπάγωμα ), ενίσχυση  των νέων, άρση μισθολογικών ανισοτήτων.

Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Κατοχύρωση οργανικών θέσεων.

Ανώτατο όριο 20 μαθητών στο τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού, 10 ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

Όχι στις νέες μειώσεις των συντάξεων το 2019. Συντάξεις αξιοπρεπείς με 30 χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας. Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση των δομών της ειδικής αγωγής, στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό. Κανένα παιδί εκτός της δομής που έχει ανάγκη.

Ισότιμη ένταξη – σχολική και κοινωνική – όλων των παιδιών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα – αντισταθμιστικά μέτρα και δομές στήριξης. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας όπου χρειάζεται.

Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζόμενων μαθητών και των εσπερινών σχολείων, ειδική επιμόρφωση εκπαιδευτικών καθώς και πρόγραμμα σπουδών και βιβλία προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Άμεση αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων (υποδομές, εκπαιδευτικοί ειδικότητας, μεταφορά μαθητών) για τα μουσικά, καλλιτεχνικά και διαπολιτισμικά σχολεία.

Ένταξη των προσφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία.

Σύγχρονη κτιριακή-υλικοτεχνική υποδομή για όλα τα σχολεία  και εξοπλισμό τους με τα απαιτούμενα μέσα (σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσα υπολογιστών, γυμναστήριο κ.λπ.). Στελέχωση όλων των σχολείων με το αναγκαίο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου.

Επαρκή αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια και ετήσιας διάρκειας περιοδική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με ευθύνη των ΑΕΙ και με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Καθιέρωση υποτροφιών με αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες και χορήγηση του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών αδειών.

Ριζική αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου – να μην ιδρυθούν ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Οι ζωές μας πάνω από τις πολιτικές ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ

Οι αγώνες των εργαζομένων για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και της  λιτότητας είναι βασική προϋπόθεση τόσο για την προάσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης και των κοινωνικών αγαθών, όσο και για μια δημοκρατική και προοδευτική πορεία της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί μαζί με όλο το λαό:

Θα αγωνιστούμε για το σταμάτημα των πολιτικών της λιτότητας που επιβάλλουν ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ, διεκδικώντας διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, τραπεζικό σύστημα σε δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο, κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προστασία των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, προστασία της πρώτης κατοικίας, καμία ιδιωτικοποίηση σε ρεύμα, νερό, συγκοινωνίες, αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, απρόσκοπτη δωρεάν πρόσβαση στην Υγεία για όλο το λαό.

Ταυτόχρονα, ως εκπαιδευτικοί, θα συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αναπτύσσοντας φιλειρηνική – αντιπολεμική δράση ενάντια στις προκλήσεις των φιλοπόλεμων ιμπεριαλιστικών κύκλων στην ευρύτερη περιοχή μας και καλλιεργώντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα θύματα αυτών των πολιτικών, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας. Βασικό μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η αποδοχή και η ένταξη των παιδιών τους στην εκπαίδευση, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση αξιοπρεπών-ασφαλών συνθηκών διαβίωσης και την αποφασιστική καταδίκη των κρουσμάτων ξενοφοβίας, όπου εκδηλώνονται.

Η Ομοσπονδία θα πρέπει να πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς  για την πρόληψη του ρατσισμού και για την κλιμάκωση της δράσης της ενάντια στο φασισμό, τον πόλεμο και τη βία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.