ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ – ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ

Στο πλαίσιο συναντήσεων της Επ.Αν.Εκκίνησης (Επιχειρηματική Ανανεωτική Εκκίνηση) Επιμελητηρίου Λάρισας, ο επικεφαλής της κίνησης, Δημήτριος Παπαλέξης, γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας και ο Χρ. Γενιτσεφτσής Χρήστος, συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άγκυρας

Mehmet Suphi και Emre Demi.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Άγκυρας υποστηρίζει 150.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τις υπηρεσίες, με την βιομηχανία, τις κατασκευές, το εμπόριο, την μεταποίηση καθώς και τον αγροτικό τομέα. Παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια και συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους όπου συζητούν για ζητήματα που τους αφορούν και θέματα που σχετίζονται στενά με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινή γνώμη στην Τουρκία.

συνάντηση έγινε με αφορμή τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+, «SPARKS – Strenghtening Entrepreneurial», συντονιστής του οποίου είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, που σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Άγκυρας από την Τουρκία, το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας από την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας από την Πορτογαλία, υλοποιεί το έργο αυτό.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών οι οποίοι ενδιαφέρονται και επιδιώκουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση και γι αυτό το σκοπό έχει αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα που αφορά τους νέους και το οποίο υποστηρίζεται στην πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για το έργο, ενώ παράλληλα παρέχεται μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στις χώρες εταίρους.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Επανεκκίνηση θέτει έναν από τους βασικούς άξονες του προγράμματος της, τη διασύνδεση του Επιμελητηρίου Λάρισας με μεγάλα Επιμελητήρια και Συνδέσμους του εξωτερικού, όπως αυτό της Άγκυρας.

Επιπλέον προτείνει Δράσεις Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και Εκπαίδευσης, όπως δημιουργία Μητρώου εθελοντών μεντόρων, δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων (startups) καθώς και  virtual θερμοκοιτίδας startup επιχειρήσεων  και ειδική μεταχείριση αυτών με στήριξη νέων επενδύσεων  με τη δημιουργία ειδικού γραφείου για την προσέλκυση κεφαλαίων (founds ,crown founding)  και επίσης τη δημιουργία διαγωνισμών ιδεών και καθιέρωση βραβείων Νεανικής επιχειρηματικότητας και μιας εκπαιδευτικής δομής.

Τέλος, η Κίνηση κρίνει απαραίτητη και χρήσιμη την αξιοποίηση από τους Νέους Επιχειρηματίες εκπαιδευτικού υλικού, που προέκυψε από ερευνητικά προγράμματα.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.