ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σειρά προτάσεων και δράσεων που σηματοδοτούν την Επανεκκίνηση στο επιμελητήριο Λάρισας προτείνει η παράταξη «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» με υποψήφιο πρόεδρο τον Δημήτρη Παπαλέξη. Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

«Σηματοδοτούμε την Επανεκκίνηση με

1) Αλλαγή κουλτούρας

Αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έννοια της προσφοράς, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Επιμελητήριο στη νέα εποχή γενικότερα, δεδομένης της επικείμενης συνένωσης των Επιμελητηρίων (Καλλικρατικό Επιμελητήριο).

2) Μεγάλες Δράσεις

Διαχείριση Βιομηχανικών πάρκων και ζωνών καινοτομίας και εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, να αναλάβει, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από πρόταση του διοικητικού τους συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

Ενεργοποίηση του αεροδρομίου Λάρισας σε Cargo (εμπορευματικό).

3) Δράσεις Καινοτομίας

Δράσεις Καινοτομίας: Είναι γνωστό ότι ένας από τους κύριους μοχλούς της Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας είναι και η Καινοτομία. Καινοτομία, που βασίζεται στη συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Πρόγραμμα RIS3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Άμεση δημιουργία ενός Ανοιχτού Δικτύου Καινοτομίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια, Σύνδεσμοι, Επιστημονικοί Φορείς κ.α.)

4) Δράσεις Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Εκπαίδευσης

Δημιουργία Μητρώου εθελοντών μεντόρων.

Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων (startups)

Δημιουργία virtual θερμοκοιτίδας startup επιχειρήσεων και ειδική μεταχείριση αυτών με στήριξη νέων επενδύσεων με τη δημιουργία ειδικού γραφείου για την προσέλκυση κεφαλαίων (founds ,crown founding)

Δημιουργία διαγωνισμών ιδεών και καθιέρωση βραβείων Νεανικής επιχειρηματικότητας

Δημιουργία δομής εκπαίδευσης με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα ΚΕΒΙΔΙΜ 2 ( τεχνική σχολή) .

5) Δράσεις Αγροδιατροφικού Τομέα

Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Δημιουργία Αγροτικού τμήματος Επιμελητηρίου με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία των συναφών κλάδων με τα ήδη υπάρχοντα τμήματα.

Δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με άλλους φορείς και την δημιουργία κέντρου logistics με έδρα την Λάρισα.

Δημιουργία σχεδίου marketing για τα τοπικά προϊόντα και προετοιμασία για την δομή Agromarketing

Συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων.

6) Δράσεις Τουρισμού-Εξαγωγών

Δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου υποστήριξης των Εξαγωγών και του τουριστικού προϊόντος, λειτουργώντας ως ο διαμεσολαβητής των ξένων αγορών με τις τοπικές επιχειρήσεις. Η αμοιβή του γραφείου θα προέρχεται από μέρος των πωλήσεων.

Δημιουργία τομεακών Clusters καθώς και τη δημιουργία γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Ενεργοποίηση του Δικτύου Πρεσβειών

7) Δράσεις στήριξης τοπικής αγοράς

Παρεμβάσεις για την στήριξη της τοπικής αγοράς

Δημιουργία Οpen Mall

Δημιουργία δράσεων ανά οδό

Δημιουργία δράσεων θεματικού τουρισμού με σκοπό την προσέλκυση τουριστών».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.