ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Η Ελλάδα είναι η 12η χώρα που υπογράφει τη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων (HPC), συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει την επόμενη γενιά υποδομών πληροφορικής και δεδομένων.

Η εν λόγω διακήρυξη δρομολογήθηκε τον Μάρτιο 2017 και υπογράφηκε από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Ημέρας στη Ρώμη (βλ. τη δήλωση στον τύπο, την ομιλία και την ανάρτηση στο ιστολόγιο του Αντιπροέδρου Άνσιπ). Έκτοτε, άλλες τέσσερεις χώρες έχουν ταχθεί υπέρ αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας: το Βέλγιο τον Ιούνιο, η Σλοβενία τον Ιούλιο, η Βουλγαρία και η Ελβετία τον Οκτώβριο. Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη στις 10/11 στην Αθήνα.

Ο Αντιπρόεδρος Άνσιπ, αρμόδιος για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, και η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, εκφράζουν την ικανοποίησή τους σχετικά με τούτο το σημαντικό βήμα για την πρωτοβουλία EuroHPC: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μέρος αυτού του φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να οδηγήσουμε τόσο στην παραγωγή και τη χρήση τεχνολογίας HPC στην Ευρώπη όσο και να ανοίξουμε τον δρόμο για νέες καινοτόμες εφαρμογές προς όφελος των πολιτών, όπως ο σχεδιασμός και η προσομοίωση νέων ιατρικών θεραπευτικών αγωγών.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.