ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 212 εμπορικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές εμπορικές αγορές

αστικών κέντρων της χώρας. Παράλληλα κατεγράφησαν και οι απόψεις πολλών Εμπορικών Συλλόγων από το σύνολο της Επικράτειας.

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων

  • Συνολικά η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του φετινού Νοεμβρίου, όσον αφορά στις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων που συμμετείχαν σε αυτήν, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την περσινή για το 47% των επιχειρηματιών, ποσοστό  αισθητά μειωμένο, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού τον περασμένο Νοέμβριο (65%). Για το  37% των επιχειρήσεων οι φετινές πωλήσεις, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και για το 10% διαμορφώθηκε σε καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με το 2016.
  • Επανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων στις ενδιάμεσες εκπτώσεις στα επίπεδα του 70%, μετά την υποχώρηση του το Μάιο 2017.
  • Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου πραγματοποιήσαν εκπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στο κατάστημα.
  • Στα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, 4 στους 10 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι ο τζίρος του δεκαπενθημέρου δεν επηρεάστηκε από το άνοιγμα της Κυριακής και τη λειτουργία του καταστήματος για μια επιπλέον ημέρα. Παράλληλα, το ίδιο ποσοστό σημειώνει πως το άνοιγμα της Κυριακής είχε αρνητική αντιπροσφορά στο ύψος των πωλήσεων ολόκληρης της εκπτωτικής φθινοπωρινής περιόδου για την  επιχείρησή τους.

Ακολουθεί η παράθεση αναλυτικών δεδομένων και  η διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως και οι εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων και των συμμετεχουσών στα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου επιχειρήσεων. 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Εκπτώσεις

Μετά την πτώση που παρατηρήθηκε το Μάιο του 2017, όσον αφορά στο ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα εκπτωτικά δεκαήμερα, η συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ενδιάμεση εκπτωτική φθινοπωρινή περίοδο του 2017 επανέρχεται στην τάξη του 70%. Τα καταστήματα ένδυσης/υπόδησης εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου 2017 (85%), ενώ τα επιμορφωτικά είδη το μικρότερο (32%).

Οσον αφορά στο ύψος των εκπτώσεων μία στις τρεις επιχειρήσεις επέλεξαν να πραγματοποιήσουν εκπτώσεις μεταξύ 11% 20%, μία στις πέντε μεταξύ 21% – 40% και μία στις δέκα κινήθηκαν είτε σε χαμηλού επιπέδου εκπτώσεις 1% – 10%, είτε σε υψηλού επιπέδου, άνω του 40%. Στον κλάδο της ένδυσης/υπόδησης η πλειονότητα των επιχειρήσεων, το 54%, πραγματοποίησε εκπτώσεις έως και 20%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις οικιακού εξοπλισμού ανέρχεται στο 43%.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων πραγματοποίησε εκπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων που διέθετε το κατάστημα, με το ποσοστό να ανέχεται στο 57%. Μία στις πέντε επιχειρήσεις επέλεξε μία συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και μία στις δέκα πραγματοποίησε εκπτώσεις είτε σε εμπορεύματα που υπήρχαν σε απόθεμα (stock), είτε στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν.

Πωλήσεις

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που οι πωλήσεις τη φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδο του 2017 ήταν μικρότερες από αυτές του 2016 ανέρχεται σε 47% και είναι μειωμένο κατά δεκαοκτώ (18) ποσοστιαίες μονάδες από την αντίστοιχη μέτρηση του Νοεμβρίου του 2016. Το 10% των επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων μεταξύ των δύο φθινοπωρινών εκπτωτικών περιόδων, ενώ περίπου ένας στους τρεις επιχειρηματίες δήλωσε ότι οι πωλήσεις φέτος κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2016 για την συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Ο κλάδος του οικιακού εξοπλισμού δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, δεδομένου ότι το 54% των επιχειρήσεων είχε μείωση στις πωλήσεις του σε σύγκριση με το 2016 και μόλις το 2% δήλωσε αύξηση. Ο κλάδος των επιμορφωτικών ειδών είναι ο πιο σταθερός με το 63% των επιχειρηματιών να δηλώνουν αμετάβλητες πωλήσεις σε σύγκριση με την περυσινή φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδο.

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών σε ποσοστό 48% πιστεύει ότι οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις δεν επηρεάζουν το συνολικό τζίρο της φθινοπωρινής -χειμερινής περιόδου. Περίπου ένας στους τρεις δηλώνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει αρνητικό αντίκτυπο, όσον αφορά στις συνολικές πωλήσεις και ένας στους πέντε θετικό.

Οσον αφορά στον αντίκτυπο του μέτρου των ενδιάμεσων εκπτώσεων στην επισκεψιμότητα των καταστημάτων, ένας στους δύο επιχειρηματίες πιστεύει ότι δεν την έχει επηρεάσει, τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι τα εκπτωτικά δεκαήμερα συμβάλουν θετικά στην επισκεψιμότητα και ένας στους δέκα θεωρεί ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο.

Σε ακόμα μία εποχική έρευνα της ΕΣΕΕ αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια του εμπορικού κόσμου προς το μέτρο των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Συγκεκριμένα το 60% των επιχειρηματιών είναι αντίθετο προς αυτό και το 35% εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

Όσον αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 5 Νοεμβρίου τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες πιστεύουν ότι το άνοιγμα των καταστημάτων είχε αρνητικό αντίκτυπο στο ύψος των πωλήσεων ολόκληρης της εκπτωτικής φθινοπωρινής περιόδου για την  επιχείρησή τους. Το ίδιο περίπου ποσοστό δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε ο τζίρος του δεκαπενθημέρου από το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή και ένας στους πέντε υποστήριξε  ότι επηρεάστηκε θετικά.

Σε καμία επιχείρηση δεν αυξήθηκε ο αριθμός των μισθωτών, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη απασχόλησης για τη λειτουργία του καταστήματος την Κυριακή. Αντιθέτως στο 26% των περιπτώσεων έχει επεκταθεί το ωράριο των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων και στο 72% οι επιχειρηματίες έχουν επωμιστεί προσωπικά την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.

Στο ερώτημα αν το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, το 80% απαντά ότι το επιβαρύνει σε κάποιο βαθμό από λίγο έως πάρα πολύ και το 16% δηλώνει πως δεν επηρεάζεται καθόλου.

Τέλος, τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες θεωρούν ότι το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές δεν έχει συμβάλει σε κανέναν βαθμό στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Το ίδιο περίπου ποσοστό δηλώνει ότι έχει βοηθήσει έστω και λίγο, ένας στους πέντε θεωρεί ότι έχει συμβάλει πολύ και μόλις το 5% πάρα πολύ.

Η κίνηση του δεκαήμερου προσφορών Νοεμβρίου 2017 στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Πάτρα  – Αλεξανδρούπολη

Στην περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου 2017 συμπεριλήφθηκαν επιχειρήσεις συμβεβλημένες με τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ) του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται οριακά ως προς τη συμμετοχή τους στο εκπτωτικό φθινοπωρινό δεκαήμερο, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό,  με το ποσοστό συμμετοχής να ανεβαίνει στο 78% έναντι του 72%. Αντιθέτως, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τα προϊόντα που διέθεσαν σε έκπτωση, δεδομένου ότι το 26% επέλεξε να πραγματοποιήσει εκπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πανελλαδικά κυμάνθηκε στο 8%.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις των ΑΚΕ, στο βαθμό που είναι εγκατεστημένες σε κεντρικές εμπορικές αγορές λόγω της φύσης του θεσμού των Open mall, είναι εύλογο να σημειώνουν μεγαλύτερή συμμετοχή στις εκπτώσεις από το γενικό πληθυσμό και παράλληλα να διαμορφώνουν μια ουσιαστικά πιο ενεργή συμμετοχή στην εκπτωτική περίοδο, διαθέτοντας σε έκπτωση είδη της νέας σεζόν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση το γενικό πληθυσμό.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι για την κίνηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων του  Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με το 2016

Σύμφωνα με τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους, οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στο εν λόγω διάστημα των ενδιάμεσων φθινοπωρινών εκπτώσεων κατέγραψαν πτωτική τάση κατά 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρατίθεται πίνακας με τις εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων, αναφορικά με την μεταβολή των πωλήσεων στα καταστήματα σε 66 περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου.

Εκτίμηση της  κίνησης των πωλήσεων κατά την περίοδο των ενδιάμεσων  εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα 66 περιοχών  της χώρας
– Νοέμβριος 2017 –
Α/Α Περιοχές ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) μείωσης/αύξησης
1 Αθήνα (-) 11-20% ΚΕΝΤΡΟ

(-) 21-30% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2 Θεσσαλονίκη (-) 1-10%
3  Πειραιάς (-) 1-10%
4 Ν. Ιωνία Στα  ίδια επίπεδα
5 Περιστέρι (-) 1-10%
6 Μοσχάτο (-) 21-30%
7 Νίκαια (-) 11-20%
8 Χαλάνδρι Στα  ίδια επίπεδα
9 Κηφισιά (-) 1-10%
10 Μαρούσι (-) 21-30%
11 Ίλιον (-) 1-10%
12 Γλυφάδα (-) 1-10%
13 Κερατσίνι (-) 1-10%
14 Καλλιθέα (-) 11-20%
15 Π. Φάληρο Στα  ίδια επίπεδα
16 Πάτρα Στα  ίδια επίπεδα
17 Λάρισα Στα  ίδια επίπεδα
18 Ιωάννινα (-) 1-10%
19 Καβάλα (-) 1-10%
20 Τρίκαλα Στα  ίδια επίπεδα
21 Πρέβεζα (-) 11-20%
22 Άρτα (-) 31-40%
23 Αταλάντη Στα  ίδια επίπεδα
24 Λαμία (-) 1-10%
25 Σύρος Στα  ίδια επίπεδα
26 Λιβαδειά (-) 1-10%
27 Θήβα (-) 11-20%
28 Γιαννιτσά Στα  ίδια επίπεδα
29 Έδεσσα Στα  ίδια επίπεδα
30 Πτολεμαΐδα (-) 11-20%
31 Καστοριά (-) 11-20%
32 Νάουσα (-) 11-20%
33 Βέροια (-) 11-20%
34 Φλώρινα Στα  ίδια επίπεδα
35 Χαλκίδα Στα  ίδια επίπεδα
36 Πύργος (+) 11-20%
37 Καρδίτσα (-) 11-20%
38 Φάρσαλα (-) 21-30%
39 Βόλος (-) 11-20%
40 Σέρρες Στα  ίδια επίπεδα
41 Κιλκίς Στα  ίδια επίπεδα
42 Σπάρτη Στα  ίδια επίπεδα
43 Καλαμάτα Στα  ίδια επίπεδα
44 Κατερίνη (-) 21-30%
45 Ρέθυμνο (-) 1-10%
46 Χανιά ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΤΩΤΙΚΑ
47 Κέρκυρα Στα  ίδια επίπεδα
48 Κόρινθος (-) 1-10%
49 Κυπαρισσία (-) 1-10%
50 Άργος (-) 11-20%
51 Κοζάνη (-) 1-10%
52 Γρεβενά (-) 1-10%
53 Αλεξάνδρεια (-) 11-20%
54 Ελασσόνα (-) 1-10%
55 Σκύδρα (-) 11-20%
56 Ζάκυνθος (-) 11-20%
57 Ναύπλιο Στα  ίδια επίπεδα
58 Κιάτο (-) 11-20%
59 Νάξος (-) 1-10%
60 Πολύγυρος- Χαλκιδική (-) 11-20%
61  Σητεία Στα  ίδια επίπεδα
62 Ιεράπετρα (-) 1-10%
63 Αγ. Νικόλαος  (Λασιθίου) (-) 11-20%
64 Κεφαλονιά & Ιθάκη (-) 11-20%
65 Σαντορίνη Στα  ίδια επίπεδα
66 Λήμνος (-) 11-20%
M.O. (%) 2017/2016 – 8,2%

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ