ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Τεμπών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δ.σ. στο Αντλιοστάσιο Μακρυχωρίου τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, στις 6.00 μ.μ..

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Γνωμοδότηση σχετικά με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών οικονομικού έτους 2018 (άρθρου 76 παράγραφος 3 του Ν. 3852/2010).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com