ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εφαρμογή της ΚΥΑ 873/55993/20-5-2015 ως κατ’ έτος ισχύει, ( βάσει του άρθρου 60 του Ν.4264/2014), απέστειλε πίνακα  με το ύψος του μισθώματος ανά κτηνοτρόφο όπως αυτό διαμορφώνεται

από τις κυρωμένες καταστάσεις επιλεξιμότητας 2017,  στους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας, σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση οφειλών από τους Δήμους, που βρίσκεται το μερίδιο, σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 7 της υπ. αριθ.558/39122/5-4-2017 και κατόπιν της υπ αριθ. 734/49511/5-5-2017 διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ.

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com