ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δύο ιδιαίτερα κρίσιμες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου με την πρώτη που αφορά τρέχοντα θέματα και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος να ξεκινά στις 5.30 μ.μ. και τη δεύτερη που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού 2018

και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου 2018 να ξεκινά στις 6.30 μ.μ..

Στην 1η συνεδρίαση τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. (αριθ. πρωτ. 3347/24-10-2017 έγγραφο της ΚΕΔΕ).
 2. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας& Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 38479/10-11-2017 απόφαση ΥΠΕΣ).
 3. Έγκριση συνδιοργάνωσης 15ουΗμιμαραθωνίου αγώνα δρόμου «Τύρναβος-Λάρισα».
 4. Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το φυσικό αέριο.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης.
 5. Διαγραφή χρεών.
 6. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου και 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 7. Έκθεση επί του γ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 8. Έγκριση της αριθ. 9/2017 ΑΔΣ του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», αναφορικά με την Β΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
 9. Αποδοχή πιστώσεων ΚΑΠ (3η – 6η κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 34898/19-10-2017 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 10. Αποδοχή πιστώσεων ΚΑΠ (7η – 12η κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 39473/17-11-2017 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 11. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της «Έρευνας Οδικής Ασφάλειας και Λειτουργικότητας Β.Δ. Παράκαμψης Πόλης Τυρνάβου».
 12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αστική Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων».
 13. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών – Βρεφονηπιακού Σταθμού Αργυροπουλίου».
 14. Έγκριση Α΄ σταδίου «Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου» (α΄ στάδιο πολεοδομικής μελέτης, τοπογραφική μελέτη, γεωλογική μελέτη).
 15. Έγκριση της αριθ. 11/2017 μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Τυρνάβου».
 16. Επί αιτήσεως του «Α.Ο. ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΥ», με την οποία ζητά την παραχώρησηχώρου στον Αμπελώνα.
 17. Έγκριση ή μη λύσης μισθωτικής σχέσης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του κ. Γκαραγκούνη Άγγελου.
 18. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Πολυτέκνων Τυρνάβου & Περιχώρων, με την οποία ζητούν την παραχώρηση δημοτικού χώρου.- Ανάκληση της αριθ. 248/2014 ΑΔΣ.
 19. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων, Αγ. Γεδεών & Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Τυρνάβου. – Ψήφιση πίστωσης.
 20. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών στα Ιωάννινα, για την συμμετοχή στις εργασίες του Ετήσιου συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
 21. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
 22. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.
 23. Καθορισμός Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2018.
 24. Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2018.
 25. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 26. Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 27. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 28. Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 29. Καθορισμός Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 30. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 31. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατασκευής περιπτέρου στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 32. Καθορισμός τέλους περιπτέρων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 33. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων ξηραντηρίων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2018.
 34. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δεύτερη συνεδρίαση έχει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ::

 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com