ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στις 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Νοεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και του γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας για τα έτη 2012 — 2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τη διενέργεια πληρωμών έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Γνωμοδότηση επί των προτεινόμενών μεταβολών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.

Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕΤΑ Α.Ε. για το έργο «Κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή υποδομών (ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Κ.Χ στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την παλιά δημοσία μέχρι τα όρια του οικισμού (μέσω «Βλάχας») Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών και χορωδιών για παιδιά και ενήλικες. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

Έγκριση εκμίσθωσης χώρου της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Ελασσόνας για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Δομενίκου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ

Εξέταση αιτημάτων του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

Έγκριση χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καφετέριας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου σε δημοτική δασική έκταση του Οικισμού Ασπροχώματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

Λήψη απόφασης για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γ εώργιος Γ ιαννούλας.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.