Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠ.ΑΝ.ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΘΕΒ

O υποψήφιος πρόεδρος του επιμελητηρίου Δημήτριος Παπαλέξης και οι υποψήφιοι σύμβουλοι της ΕΠ.ΑΝ.ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Βασίλειος Μπανταβής, Βασίλειος Στεργιούλας  και Χρήστος Τερζούδης επισκέφθηκαν τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο

Αχιλλέα Νταβέλη και τη Γενική Διευθύντρια Ελενα Καματέρη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τα μέλη του συνδυασμού ΕΠ.ΑΝ.ΕΚΚΙΝΗΣΗ ανέπτυξαν το πρόγραμμα δράσης του τους και τόνισαν την ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία των δύο φορέων στο μέλλον. Οι δύο φορείς πρέπει να συμπεριφέρονται συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ επισήμανε την ήδη καλή συνεργασία με την υφιστάμενη διοίκηση του Επιμελητηρίου καθώς και την αναγκαιότητα σοβαρής εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας

Ειδικότερα αναπτύχθηκαν οι εξής δράσεις της Επανεκκίνησης

.Ανάπτυξη Κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων (Κ.Υ. Επιχειρήσεων)

–          Δημιουργείται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στο Επιμελητήριο

–          Υποστήριξη και πληροφόρηση κάθε επιχείρησης

–          Παραλαμβάνει, ελέγχει και διαβιβάζει φακέλους υποθέσεων με Δημόσιο

–          Παρακολουθεί τις υποθέσεις των μελών, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες

–          Περιλαμβάνει δράσεις στήριξης και διευκόλυνσης, ίδρυσης επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών

Δράσεις καινοτομίας και εκπαίδευσης

–          Υποστήριξη σταθερών δικτύων διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και ερευνητικούς φορείς

–          Ανάπτυξη και συμμετοχή σε δίκτυο με τα επιμελητήρια, επιστημονικούς φορείς, συλλογικούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

–          Προώθηση συνεργασίας με τα αντίστοιχα επιμελητήρια της Θεσσαλίας και όμορων περιοχών

–          Συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και του συνδέσμου στα πλαίσια του RIS3 και άλλων προγραμμάτων

–          Δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών

–          Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συναφών δραστηριοτήτων

–          Δημιουργία τομεακών clusters, Προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com