Η ΕΠ.ΑΝ.ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Την Παρασκευή  1Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 21 :00   στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου η  ΕΠ.ΑΝ.ΕΚΚΙΝΗΣΗ  -Επιμελητηρίου Λάρισας με επικεφαλής Παπαλέξη Δημήτριο θα παρουσιάσει τον  συνδυασμό  και τις θέσεις του συνδυασμού.

Δράσεις της Επανεκκίνησης

Αλλαγή κουλτούρας- Νέες Υπηρεσίες

Μεγάλες Δράσεις

Δράσεις Καινοτομίας

Δράσεις Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Εκπαίδευσης

Δράσεις Αγροδιατροφικού Τομέα

Δράσεις Τουρισμού-Εξαγωγών

Δράσεις στήριξης τοπικής αγοράς.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ