Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η ανακοίνωση της παράταξης που υπογράφει ο επικεφαλής της Στ. Ροντούλης

Στην κατάθεση δικής της πρότασης για μειώσεις Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Τυρνάβου προχωρά η Δημοτική Παράταξη “Δράση Πολιτών” με επικεφαλής τον κ. Στέλιο Ροντούλη.

Α).Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Απαλλαγή κατά  50%.
Οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 €, προσαυξημένο κατά 10.000 για το τέταρτο τέκνο, 8.000 € για το πέμπτο τέκνο, 6.000 € για το έκτο τέκνο και 5.000 € για κάθε τέκνο πέραν του έκτου, τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού κατά 50% ετησίως, για την κύρια κατοικία τους.
Β).Μονογονεϊκές:Απαλλαγή κατά 25% και 50 %.
Μονογονεϊκές οικογένειες, όπως ο χαρακτηρισμός τους καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με ένα τέκνο και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού κατά 25% το χρόνο, για την κύρια κατοικία τους.
Όμως, μονογονεϊκές οικογένειες με δύο τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού κατά 50% το χρόνο, για την κύρια κατοικία τους.
Γ). Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω:Απαλλαγή κατά 50%.
ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω,  με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000€, τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού κατά 50% το χρόνο, για την κύρια κατοικία τους.
Προσοχή: Στην προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνονται ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω, όπως πιστοποιείται με απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Δ). Νεφροπαθείς: Απαλλαγή κατά 50%.
Οι νεφροπαθείς, όπως η ιδιότητά τους καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού κατά 50% το χρόνο, για την κύρια κατοικία τους.
Ε). Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας:Απαλλαγή 100%.
Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως καθορίζονται από τις Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών,Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, βάσει του άρθρου 5, του Πρώτου Κεφαλαίου, του Νόμου 4320/2015-ΦΕΚ Α 29/19-3-2015, τυγχάνουν πλήρους απαλλαγής(100%) από τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού ετησίως, για την κύρια κατοικία τους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
1).Η Δημοτική Παράταξη ” Δράση Πολιτών” δεσμεύεται να υλοποήσει την παρούσα πρόταση, στην περίπτωση που, μετά τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αναλάβει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου Τυρνάβου.
2). Η νομοθεσία που επιτρέπει την πλήρη υλοποίηση της πρότασής μας ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2016.
3). Η δική μας πολιτική ανταποδοτικών τελών θα αποτυπώνεται στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των ετών εφαρμογής της, όπως η κείμενη νομοθεσία επιτάσσει.Εμείς δεν θα κοροϊδέψουμε τους δημότες μας.
4). Καλούμε τους πολίτες του Τυρνάβου να διαβάσουν την πρότασή μας και να την συγκρίνουν με την πρόταση της σημερινής δημοτικής αρχής.
Στέλιος Γ. Ροντούλης
Επικεφαλής ” Δράσης Πολιτών”

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ