ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΕΠΕΚ

Η ΕΕΠΕΚ με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή της στo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for citizens με τίτλο «Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under totalitarian regimes in Europe» (ΜΑΙ +).
Η πρώτη συνάντηση εργασίας του προγράμματος με εταίρους από την Ελλάδα, Σλοβενία, Ρουμανία και τη διοργανώτρια χώρα Ιταλία, πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2017 στο Bolzano του Νότιου Τιρόλου.
Ακολούθως, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου το Ψυχιατρικό Τμήμα του Νότιου Τιρόλου, το Netforpp Europa και το Ερευνητικό Κέντρο EURAC στο Bolzano διοργάνωσαν Συμπόσιο, ως εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος. Κατά τη διάρκειά του, εκπρόσωποι των χωρών εταίρων, ιστορικοί, ψυχίατροι και μαθητές παρουσίασαν με κριτικό τρόπο τις κατάλληλες μορφές μνήμης όταν αντιμετωπίζονται αντίστοιχες σημερινές όμως προκλήσεις. Ο Πρόεδρος και εκπρόσωπος της ΕΕΠΕΚ Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, παρουσίασε τη θέση της Επιστημονικής Ένωσης για το αντικείμενο του προγράμματος και ανέφερε τους στόχους του λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα και ιστορία.
Παράλληλα, το Bolzano φιλοξενώντας την περίοδο αυτή την ιταλική εκδοχή της περιοδεύουσας έκθεσης: «Registered, persecuted, annihilated: The Sick and the Disabled under National Socialism», μια έκθεση που ξεκίνησε στη Γερμανία το 2014 από την γερμανική ψυχολογική ομάδα DGPPN, έδωσε νέα τροφή για σκέψη και προβληματισμό στους εταίρους του προγράμματος που την επισκέφθηκαν.
Στόχος του MAI + είναι να προωθήσει έναν ενιαίο, καταρχήν ευρωπαϊκό, προβληματισμό, σχετικά με το τι συνέβη σε άτομα με ψυχικές ασθένειες κατά τις περιόδους του ολοκληρωτισμού στην ΕΕ και κατ’ επέκταση σε όσα άτομα αντιμετωπίζονται εξαιτίας του φύλου, του γένους, της ηλικίας, της θρησκείας, της οικονομικής αδυναμίας, της ψυχικής υγείας κα με διαφορετικό τρόπο, απευθυνόμενο στους ευρωπαίους πολίτες που σήμερα παρακολουθούν άλλες μορφές άρνησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κινδυνεύουν να επαναλάβουν τις ίδιες με το παρελθόν απάνθρωπες πρακτικές.
Το MAI + εργάζεται πάνω στο πεπρωμένο των ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες κατά τη διάρκεια του ολοκληρωτισμού, μέσω ερευνητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες, αλλά και το ευρύ κοινό τη δυνατότητα να συζητήσουν για την κοινή ευρωπαϊκή μνήμη, ώστε οι πολίτες να προβληματιστούν για τα γεγονότα του παρελθόντος, προκειμένου να βρεθούν απαντήσεις για το παρόν, σύμφωνα πάντα με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
MAI + στα ιταλικά σημαίνει πραγματικά ποτέ ξανά και αυτό είναι το θετικό μήνυμα του προγράμματος.