ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ;

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (ICT Adoption and Digital Growth in Greece) του 2014, το ελληνικό δημόσιο μπορεί να εξοικονομήσει άμεσα 400 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, καταργώντας το χαρτί και τις παράπλευρες διαδικασίες κατά την έκδοση διοικητικών εγγράφων και πράξεων.

Με την αποκλειστική χρήση της ψηφιακής υπογραφής οι δαπάνες αυτές μπορούν άμεσα να κατευθυνθούν προς αναπτυξιακές δράσεις και κοινωνικές παροχές. Το άρθρο 24 του ν. 4440/2016 καθιστά υποχρεωτική δια νόμου την αποκλειστικά ηλεκτρονική λειτουργία, με ποινή ακυρότητας επί των παραγόμενων εγγράφων και θέτει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο δεν εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με την παρ. 8 «Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017», με δυνατότητα να παραταθεί με ΚΥΑ η έναρξη ισχύος σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Και ενώ ο νόμος τέθηκε σε ισχύ ήδη από 02/12/2016, εκκρεμούν πολλές εφαρμοστικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (παρ. 5, 6, 7 και 10 του άρθρου 24).

Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για την αυτόματη ηλεκτρονική ανταλλαγή και διακίνηση εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς και για την ανταλλαγή εγγράφων με φορείς άλλων χωρών (παρ. 6α άρθρου 24).

Ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση. Ρωτά την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης α) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί από την ψήφιση του ν. 4440/2016 για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα;

Γιατί δεν εφαρμόζεται η χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017;

Ποιες είναι οι «εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις», όπως νόμος ορίζει, που  δικαιολογούν την παράταση;

Θα ισχύσει από 1/1/2018; β) Πόσες και ποιες εφαρμοστικές ΚΥΑ έχουν εκδοθεί έως σήμερα; Υπάρχει επικοινωνία και συντονισμός με όλα τα Υπουργεία;

Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης και λειτουργίας βρίσκεται το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αυτόματη ηλεκτρονική ανταλλαγή και διακίνηση εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς και για την ανταλλαγή εγγράφων με φορείς άλλων χωρών;

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ που θα καθορίζει τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., τις διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια διαλειτουργίας με το κεντρικό σύστημα;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com