ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Η Π.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Είχαν καταθέσει εκπρόθεσμα τις δηλώσεις προτίμησης – Ολο το σκεπτικό της απόφασης της κ. Αναστασοπούλου

Η περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Θεσσαλίας με χθεσινή της απόφαση ανακάλεσε την απόφαση της με αρ. πρωτ: 8143/28-7-2017 -ΑΔΑ:Ψ3ΕΛ4653ΠΣ-2ΣΝ-, με την οποία, μετά από σχετική πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, είχε προβεί στην τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών των κάτωθι Σχολικών Μονάδων.

Η ανάκληση λαμβάνει χώρα για λόγους νομιμότητας και συγκεκριμένα για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας η οποία συνίσταται στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ..:
1) Τέλιου Λεωνίδα του Αθανασίου ο οποίος τοποθετήθηκε Διευθυντής στο 8ο Γυμνάσιο Λάρισας
2) Παππά Θεόδωρου του Πέτρου ο οποίος τοποθετήθηκε Διευθυντής στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας
3) Διβάνη Ελένη του Βασιλείου η οποία τοποθετήθηκε Διευθύντρια στο 12ο Γυμνάσιο Λάρισας
4) Ντελή Χρήστου του Γεωργίου ο οποίος τοποθετήθηκε Διευθυντής στο Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου
5) Πατσίδη Αντωνίου του Νικολάου ο οποίος τοποθετήθηκε Διευθυντής στο Γυμνάσιο Γόννων
6) Παπατόλια Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος τοποθετήθηκε Διευθυντής στο Γενικό Λύκειο Φαλάνης.
Αναπέμπουμε στο Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Λάρισας την απόφαση περί ανάκλησης της τοποθέτησης σε
διευθυντικές θέσεις των παραπάνω εκπαιδευτικών προκειμένου το τελευταίο να επαναλάβει την από 27-07-2017 πρότασή του περί τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. του νομού Λάρισας, μη συμπεριλαμβάνοντας στη νέα πρότασή του τα ονόματα των εν λόγω εκπρόθεσμων εκπαιδευτικών.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παραμένουν στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας.
Στον ίδιο πίνακα παραμένουν και οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι αιτήσεις ήταν εκπρόθεσμες, είτε λόγω οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών τους δηλώσεων μετά την παρέλευση της 12ης νυχτερινής της 25ης -7-2017, είτε λόγω κατάθεσης των αιτήσεων προτιμήσεων, επίσης μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας και οι οποίοι είναι:
Α) Υποψήφιοι που εκπρόθεσμα κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις προτίμησης:
1) Τσεγγελίδης Παύλος του Χαράλαμπου
2) Τασσιόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου
3) Μπαντραλέξης Εμμανουήλ του Νικολάου
4) Κολοκοτρώνης Δημήτριος του Νικολάου
Β) Υποψήφιοι που εκπρόθεσμα κατέθεσαν τις δηλώσεις προτίμησης και οι οποίοι μπήκαν στο
ηλεκτρονικό σύστημα:
1) Γιακοβής Δημήτριος του Βασιλείου
2) Δημητρίου Παναγιώτης του Ελευθέριου
3) Περράκη Αλεξάνδρα του Νικολάου.