ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ

Ανακοίνωση της ΠΕΚ νομού Λάρισας

Η προχειρότητα της βιασύνης, ο ερασιτεχνισμός της απειρίας και η κακώς εννοούμενη απελευθερωτική αίσθηση που δίνει η κατοχή της εξουσίας τραυμάτισαν την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων τον Ιούλιο του 2017 και οδήγησαν σε πρωτόγνωρη για το Ν. Λάρισας, ταλαιπωρία

τόσο για το ίδιο το Διευρυμένο  ΠΥΣΔΕ Λάρισας που φέρει ακέραια την ευθύνη όσο και τους υποψήφιους Διευθυντές-Συναδέλφους, αφού τώρα 4 μήνες μετά, ανακλήθηκαν οι τοποθετήσεις 6 Διευθυντών Σχολείων και θεωρήθηκαν εκπρόθεσμες οι δηλώσεις τοποθέτησης άλλων  7 και όλα αυτά χωρίς να έχει τελειώσει από όσο γνωρίζουμε, η υπηρεσιακή διαδικασία εξέτασης του θέματος.

Πέρα όμως από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν και σοβαρά ερωτήματα:

1/ Γιατί υιοθετήθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών αν οι υπεύθυνοι δεν μπορούσαν να το ελέγξουν; Την 25η-7-2017 το ίδιο το σύστημα δεν έδινε αριθμό πρωτοκόλλου στους υποβάλλοντες τις αιτήσεις. Ο αριθμός αυτός δόθηκε την επόμενη μέρα. Ελέγχεται έτσι με αξιοπιστία το εκπρόθεσμο των αιτήσεων; Μήπως προκύπτουν κι άλλες παρατυπίες  από αυτό;

2/ Για μια τόσο πρόδηλη βασική διαδικαστική προϋπόθεση, όπως είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και της δήλωσης τοποθέτησης, γιατί χρειάστηκαν 4 μήνες και την αναπομπή της πρότασης από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τα μέλη του Συμβουλίου προκειμένου να συνειδητοποιήσουν το αυτονόητο; Γιατί συμφώνησαν, ομόφωνα μάλιστα, στην αποδοχή εκπρόθεσμων αιτήσεων; Τι νόημα έχουν τότε οι καταληκτικές ημερομηνίες; Τι ακριβώς διαφυλάττουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες; Τι ακριβώς ελέγχουν οι δύο Αιρετοί του κλάδου αν όχι αυτές τουλάχιστον τις τυπικές προϋποθέσεις; Η ομόφωνη αποδοχή εκπρόθεσμων αιτήσεων ή δηλώσεων μήπως υποκρύπτει αδιαφανείς διεργασίες που ορισμένοι επιδίωξαν να διαχειριστούν;

3/ Προς τι οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις στον Τύπο μελών του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ και των Αιρετών για την αντικειμενικότητα ή μη της βαθμολογίας των υποψηφίων όταν «ο βασιλιάς ήταν ήδη γυμνός»;

Αλήθεια, πώς αξιολογούν τώρα οι αξιολογητές τον εαυτό τους;

Πέρα όμως από τη συγκεκριμένες ευθύνες δεν μπορεί να παραγνωρίσουμε την απίστευτη επιπολαιότητα με την  οποία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρά με βιασύνη και χωρίς προετοιμασία σε ανατροπή σχεδόν όλων των σταθερών διαδικασιών που για χρόνια υποστήριζαν την τυπική ομαλότητα της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να έχει έτοιμες προτάσεις για τα νέα δεδομένα του και χωρίς να έχει εκσυγχρονίσει τις δομές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε να είναι έτοιμος μαζί με τους υπεύθυνους να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της νέας πλέον εποχής που αναζητά τη διαφάνεια και συνέπεια τουλάχιστον στις διαδικασίες. Δεν αντιλαμβάνεται ότι έτσι εκτίθεται και εκθέτει;

Προφανώς στις παραπάνω εξελίξεις θα προκύψουν και άλλα επεισόδια, μαζί με τον αυτονόητο προβληματισμό μπορεί κανείς να εμπιστεύεται μια τέτοια λειτουργία της Υπηρεσίας και μπορεί να μιλάει για την εφαρμογή της Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με αυτές τις συνθήκες;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com