ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δύο νέες κρίσιμες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου με στόχο να εγκριθούν τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός του 2018.

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ. και με θέμα ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6.15 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.