ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2,5 ΕΚ. € ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ, ΤΥΡΝΑΒΟ ΜΕΣΩ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εκδόθηκε η Πρόσκληση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 που αφορά σε αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε 11 πόλεις της Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 13 εκ.ευρώ μεταξύ των οποίων είναι ο Τύρναβος και ο Αμπελώνας.

Η πρόσκληση αφορά σε έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων δημοτικών χώρων – περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατοδρόμους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, εντός των πόλεων

Για τον Αμπελώνα οι παρεμβάσεις αφορούν τον κεντρικό αύλακα, ο οποίος αναμένεται να υπογειωθεί, τη διαμόρφωση της εισόδου από τη Λάρισα και τη δημιουργία νέας εξόδου, αλλά και έργα στη λαϊκή αγορά και το κέντρο της πόλης.

Στον Τύρναβο παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν στην είσοδο της πόλης, στο χώρο της λαϊκής με στόχο να δημιουργηθεί λειτουργικό πάρκινγκ αλλά και στην οδό Δημοκρατίας με στόχο να γίνει σημείο ανάδειξης της τοπικής κουλτούρας και των προϊόντων που είναι συνυφασμένα με την περιοχή.

Τα έργα προβλέπεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ Θεσσαλίας και ειδικότερα σε αυτούς που αφορούν στην αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας αστικών κέντρων,  στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και στην αναζωογόνηση περιοχών.

Η Πρόσκληση αφορά σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, (Αλμυρός, Αγριά, Νέα Αγχίαλος, Ελασσόνα, Καλαμπάκα, Γιάννουλη, Παλαμάς, Σοφάδες, Τύρναβος, Αμπελώνας και Φάρσαλα), εκτός των πόλεων για τις οποίες έχει εγκριθεί ή προβλέπεται να εγκριθεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.), δηλαδή τη Λάρισα και το Βόλο – που έχουν εγκεκριμένο Σχέδιο Β.Α.Α. για το οποίο έχουν ήδη προκηρυχθεί οι πρώτες Προσκλήσεις από το ΠΕΠ Θεσσαλίας για υποβολές έργων -, καθώς και τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα όπου πρόσφατα αποφασίστηκε η χρηματοδότηση Σχεδίων Β.Α.Α. με πόρους του ΠΕΠ Θεσσαλίας και αναμένεται η έκδοση της σχετικής Προκήρυξη για εκπόνησή τους στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Προϋπόθεση για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα και για χρηματοδότησή τους είναι να τρέξουν οι υπηρεσίες των δήμων και οι δημοτικές αρχές για να προλάβουν τις προθεσμίες που είναι ασφυκτικές, αφού όρος της Πρόσκλησης είναι ότι για κάθε πόλη, μπορεί να υποβληθεί μία πρόταση με προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ έως 1.200.000 ευρώ, πλήρως ώριμη και σύμφωνη με τους όρους που τίθενται. Πλέον, απαιτείται ταχύτητα εκ μέρους των Δήμων, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται να υποβάλουν πρόταση και να υλοποιήσουν έργο, στην προθεσμία της Πρόσκλησης που είναι έως 9 Μαρτίου 2018.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, ενώ η πλήρης Πρόσκληση έχει ήδη σταλεί στους Δήμους που αφορά και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.