ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 28.12.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Τεμπών, οικ. έτους 2016 (Εισηγητής: Τσεργάς Κων.).

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 28.12.2017, ημέρα Πέμπτη στις 20:00’ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση (12η ) προϋπολογισμού 2018  (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία /  Τσεργάς Κων).

Ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001, για το έτος 2018. (Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.).

Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή – Οριστική Παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου για την δημιουργία κυλικείου στον περιβάλλοντα χώρο του λαογραφικού μουσείου Συκουρίου» (Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.).

Έγκριση Π.Π.Ο.Π. έργου “Οδική Παράκαμψη Πυργετού μέσω Μεριά και Σταυρού προς Αγρόκτημα Πυργετού”. (Εισηγητής:  Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων).

Επί αιτήματος του κου Γιαννακούλα Νικόλαου για μεταβίβαση των δικαιωμάτων του απορικού οικοπέδου με α/α 6 του ΟΤ 12 στον Πυργετό. (Εισηγητής: Τσεργάς Κων.).

Περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κενωθέντων περιπτέρων, με δημόσια κλήρωση & δημοπρασία (Εισηγητής: Τσεργάς Κων.).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com