ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
Α) Πρόταση Ψηφίσματος από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» περί καταδίκης της απόφασης των ΗΠΑ για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :
-Επικύρωση Πρακτικών της 17ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας έτους 2017.
-Τροποποίηση και ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
-Αίτηση Χρηματοδότησης δύο νέων Πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
-Διορισμός υπαλλήλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/1-9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016».
-Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
-Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων από τη ζώνη του λιμένα Βόλου για το έτος 2018.
-Επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Α.Χ , μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31-07-2017).
-Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017.
-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης της Γνώσης Αλοννήσου στα πλαίσια του έργου Δημιουργία επισκέψιμων ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό».
-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Δημιουργία επισκέψιμων ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό».
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ» και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης.
-Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.
-Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2018 των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
-Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.
-Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Π.Ε. Καρδίτσας.
-Συμμετοχή της Π.Ε. Καρδίτσας ως συνδιοργανώτριας στο 34ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας.
-Επικαιροποίηση απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (Σχετικό απόσπασμα πρακτικού 19/16-12-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 1357/20-12-2016)
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο – Κομμένο της Τ.Κ. Στομίου, του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας».
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,62MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα Καπραλίας της Τ.Κ. Χαλικίου, του Δήμου Καλαμπάκας, Π.Ε Τρικάλων , Περιφέρειας Θεσσαλίας».
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Χάλκης & διασύνδεση εξωτερικού δικτύου ΔΕ Πλατυκάμπου και ΔΕ Κιλελέρ μέσω υφιστάμενων δικτύων και υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» στο Δ. Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.