ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη δημιουργία ανεξέλεγκτης χωματερής σε δημοτική έκταση στην περιοχή Κριτήρι του Τυρνάβου κατέθεσε για λογαριασμό του δήμου ο αντιδήμαρχος Χρήστος Τσιόπας στέλνοντας πλέον το μήνυμα ότι ο δήμος Τυρνάβου θα κινηθεί νομικά κατά όλων εκείνων που μετατρέπουν δημοτικές εκτάσεις σε χωματερές, και μάλιστα σε χώρους που ήταν χωματερές και έχουν καθαριστεί πολλές φορές από το δήμο.

Στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο κ. Τσιόπας και η οποία συνοδεύεται και από φωτογραφίες αναφέρονται τα εξής:

“Σας ενημερώνουμε ότι στη θέση «Κριτήρι» της Δ.Κ. Τυρνάβου σε δημοτική έκταση του Δήμου Τυρνάβου, είχε δημιουργηθεί χώρος ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων από άγνωστους προς τη Δημοτική Αρχή και το Τμήμα Καθαριότητας  ιδιώτες. Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου και στο κλείσιμο – παρεμπόδιση της εισόδου στην προαναφερόμενη δημοτική έκταση προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων.

Μετά την ενέργεια αυτή, δυστυχώς συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη ρίψη  απορριμμάτων, (οικιακά απορρίμματα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές,  οργανικά απόβλητα (μεγάλες ποσότητες σάπιων φρούτων),  μπάζα κλπ),  αυτή τη φορά όχι μέσα στη δημοτική έκταση αλλά εκατέρωθεν του δρόμου και πολλές φορές πάνω στο οδόστρωμα.

Η κατάσταση είναι οριακή καθώς δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη ασφαλή διέλευση φορτηγών οχημάτων που εξυπηρετούν παρακείμενες επιχείρησεις (επισυνάπτεται σχετική επιστολή από «Λατομεία Θεσσαλίας») καθώς και των δημοτών που έχουν αγροκτήματα στην περιοχή.

Επίσης η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων ενδέχεται να δημιουργήσει μόλυνση του εδάφους και  του υδροφόρου ορίζοντα.

Σήμερα 29/12/2017, η υπηρεσία του Δήμου προχώρησε για ακόμη μια φορά στην απομάκρυνση των απορριμμάτων που βρίσκονται εκατέρωθεν της δημοτικής οδού (επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες).

Λαμβάνοντας υπόψιν

Το Νόμο 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’ /22-12-03)  «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερικός Σχεδιασμός Διαχείρισης», για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/2012

Τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου  -Άρθρο 28.8 – Απαγόρευση δημιουργίας αυτοσχέδιας χωματερής.

Καταθέτουμε το παρόν έγγραφο ως μήνυση και ζητούμε τη δίωξη παντός υπευθύνου – δημιουργού της απαράδεκτης αυτής κατάστασης προς διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com