ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 στις 18.00 θα συνεδριάσει στον Τύρναβο το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας 03, Κωδικός Πρόσκληση 083, Α/Α ΟΠΣ 2419, με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2018.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2018.

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβάλι – Μπουρανί 2018, στο Δήμο Τυρνάβου.

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com