ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 θα λάβει χώρα στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)»

με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και συντονιστή εταίρο του όλου έργου το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας Ερευνητικής Υποδομής εθνικής εμβέλειας στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας ικανής να προωθήσει την έρευνα και να δημιουργήσει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στο ελληνικό αγροδιατροφικό σύμπλεγμα. Για την επίτευξη της προσπάθειας συμμετέχουν εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οκτώ ακόμη ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από πέντε περιφέρειες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Την Πέμπτη 18 και ώρα 13:00 την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος.  και  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κος Κώστας Αγοραστός

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κος Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com