16 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τις πρώτες 559 θέσεις ΥΕ και ΔΕ που αφορούν τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/98, στο πλαίσιο της προκήρυξης των 8.845 μόνιμων στις ανταποδοτικές υπηρεσιών των δήμων, εκ των οποίων 16 σε δήμους του νομού Λάρισας κατανέμει με απόφασή της που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας

Ράνια Αντωνοπούλου.

Πρόκειται για θέσεις οι οποίες σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θα προκηρυχθούν μέσω ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία και δήμο του νομού είναι οι εξής:

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Πολυτέκνων 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Έμμεση ΑμεΑ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Τριτέκνων 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πολυτέκνων 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Εθνικής Αντίστασης 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έμμεση ΑμεΑ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριτέκνων 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑμεΑ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ ΑμεΑ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Πολυτέκνων 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριτέκνων 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριτέκνων 1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com