ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αναμένεται να προκηρυχθεί και δεύτερη εργολαβία για να συνεχιστεί το έργο αφού υπάρχει σημαντικό υπόλοιπο από την έκπτωση του εργολάβου

Οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα είναι η αιτία που σταμάτησαν τα έργο συντήρησης και αποκατάστασης στην εθνική οδό Λάρισα – Κοζάνη στο κομμάτι από τη Λάρισα μέχρι τον Τύρναβο που υλοποιεί η περιφέρεια Θεσσαλίας με χρήματα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο paidis.com ο διευθυντής Τεχνικών Έργων Χρ. Λυτροκάπης το κρύο του χειμώνα προκαλεί πρόβλημα στην καλή εφαρμογή του ασφαλτικού που είναι και το κύριο κομμάτι του έργου και ως εκ τούτου σε συνεργασία της περιφέρειας με τον εργολάβο αποφασίστηκε να διακοπεί το έργο μέχρι να ζεστ΄νει ο καιρός και γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή του ασφαλτικού.

Παράλληλα ο κ. Λυτροκάπης σημείωσε ότι στη δημοπρασία του έργου ο ανα΄δοχος έδωσε έκπτωση περίπου 60% με αποτέλεσμα από το συνολικό δεσμευμένο προϋπολογισμό του έργου ύψους 1,5 εκ. € να έχει δημιουργηθεί ένα απόθεμα της τάξης των 900.000 € περίπου το οποίο θα επιτρέψει την πραγματοποίηση και 2ης εργολαβίας στο δρόμο Τύρναβος – Λάρισα η οποία και θα δημοπρατηθεί μέσα σε σύντομο διάστημα.

Το σημερινό έργο

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Εθνικής Οδού 3 της οποίας η συντήρηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι εργασίες διακρίνονται:

α) σε εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις ή φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου και

β) σε εργασίες συντήρησης – βελτίωσης – συμπλήρωσης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει τμηματικά σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου και σύμφωνα με τη δυναμική εξέλιξη των φαινομένων που παρουσιάζονται στις θέσεις αυτές. Το είδος της συντήρησης (βάθος φρεζαρίσματος, πλάτος επέμβασης, τυχόν κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης, πάχος στρώσης κυκλοφορίας, επιλογή κοινής ή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας κλπ.) θα καθοριστούν σε επικοινωνία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και με βάση τα τωρινά χαρακτηριστικά της οδού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και αυθημερόν ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται σε κυκλοφορία. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μετά την έγκριση της  αντίστοιχης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε όλα τα τμήματα που θα κατασκευαστεί ολικά ή μερικά νέος ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση κεντρικού άξονα και οριογραμμών.

Για λόγους συνέχειας της οδού θα γίνει συντήρηση της διαγράμμισης και σε τμήματα υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος στο οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Η διαγράμμιση θα πραγματοποιείται τμηματικά παράλληλα με την πρόοδο των ασφαλτικών εργασιών.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η διατήρηση του οδικού δικτύου του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.