ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8.171 ΣΥΜΒΑΣΙΟΎΧΩΝ

Οριστικοποιήθηκε η κατανομή των θέσεων αλλά και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ για τους 8.171 μόνιμους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων που αναμένεται να καλύψει το σύνολο σχεδόν των συμβασιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται σε δήμους μετά από την παράταση των συμβάσεών τους.

Αναλυτικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Προσλήψεις 8.171 μόνιμων στους δήμους -Κατανομή θέσεων

-5.241 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

-2.714 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

-216 Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατανομή 559 θέσεων μέσω ΟΑΕΔ -Προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/98

-150 ΑΜΕΑ

-100 Πολύτεκνοι

-50 Τέκνα όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση

-50 Συγγενείς ΑΜΕΑ

-49 Ανάπηροι πολέμου και τα τέκνα τους

-160 Τρίτεκνοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Προσλήψεις 8.171 μόνιμων στους δήμους -Χρονοδιάγραμμα

Αποστολή Προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο: 25 με 31 Ιανουαρίου.

Δημοσίευση στο ΦΕΚ: 30 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου

Έναρξης υποβολής αιτήσεων: 14 έως 20  Φεβρουαρίου

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων:  1 έως 5 Μαρτίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ