ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΩΛ

Το Δ. Ω. Λ. παρέχει για το β΄ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 201718 δωρεάν μαθήματα εισαγωγής στη
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, για ηλικίες από 10 ετών και άνω.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Δ. Ω. Λ.τηλ.:2410531960

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com