ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ

Ξεκινά η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στον Ιπποκράτη (β΄ φάση) και στην οδό Μανδηλαρά αλλά και εργασίες βελτιώσεων –  προσαρμογών των φρεατίων

Ξεκινούν τα έργα της ΔΕΥΑΛ για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Μάνδρας και Κουτσοχέρου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον δήμαρχο Λαρισαίων και πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Απόστολο Καλογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.600.000 ευρώ, ενώ συγχρηματοδοτείται από το  «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»  και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 12 μήνες, ενώ ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ

Το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων της Τ.Κ. Μάνδρας αποτελείται από ένα κεντρικό Συλλεκτήριο αγωγό, μήκους 1.541 μ, που οδεύει κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του οικισμού και καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ-2 στο ΝΔ άκρο του οικισμού, και τους συμβάλλοντες σε αυτόν δευτερεύοντες αγωγούς. Το δίκτυο περιλαμβάνει 10 δευτερεύοντες αγωγούς, ορισμένοι των οποίων διαθέτουν και μικρότερους κλάδους οι οποίοι ξεκινούν από τα υψηλότερα ανάντη τμήματα του οικισμού και καταλήγουν στον Κεντρικό Συλλεκτήρα. Το σύνολο του δικτύου υπολογίζεται σε 3.800 m, με διάμετρο Φ200.

Το δίκτυο της Τ.Κ. Κουτσόχερου αποτελείται από ένα κεντρικό Συλλεκτήριο αγωγό που οδεύει κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του οικισμού από το ανατολικό άκρο προς το χαμηλότερο ΝΔ άκρο και καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ-1 απ΄ όπου τα λύματα θα οδηγηθούν προς το ΑΣ-2 Μάνδρας και στη συνέχεια στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Μάνδρας. Ο Συλλεκτήρας έχει μήκος 804μ και κατά μήκος της όδευσης δέχεται τις συμβολής 8 δευτερευόντων αγωγών,, ορισμένοι εκ των οποίων διαθέτουν και μικρότερους κλάδους που καλύπτουν το σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων του οικισμού. Το σύνολο του παραπάνω δικτύου υπολογίζεται σε 1.100 m, με διάμετρο Φ200.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Μάνδρας.  Ο σχεδιασμός των έργων έχει γίνει για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των δύο οικισμών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επεξεργασίας των λυμάτων που παράγονται από το συγκεκριμένο πληθυσμό με πρόβλεψη 40ετίας Το έργο αναμένεται να δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων των συγκεκριμένων οικισμών.

Ωφέλειες  από το έργο

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων για όλους τους οικισμούς  της αρμοδιότητάς της με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Έχοντας διασφαλίσει για τους μεγαλύτερους οικισμούς (Δ.Ε. Λαρισαίων, Δ.Ε. Γιάννουλης) την κατάλληλη διαχείριση των λυμάτων έχει σχεδιάσει την διαχείριση των λυμάτων και για τους οικισμούς της Δ.Ε. Κοιλάδας. με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων

Τα εδάφη στην περιοχή των Τ.Κ. Μάνδρας και Κουτσόχερου είναι μη απορροφητικά και  η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ανεξάρτητους ιδιωτικούς βόθρους με συνέπεια τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, τη δημιουργία δυσοσμιών και γενικά την όχληση των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον η ανάγκη εκκένωσης των βόθρων είναι ιδιαίτερα συχνή γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κόστος αλλά και επιβάρυνση του βιολογικού καθαρισμού. της Λάρισας. Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μάνδρα θα δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν. Οι κάτοικοι δεν θα χρησιμοποιούν τους βόθρους. Τα λύματα μέσω του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα συλλέγονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε έδαφος με φυτική βλάστηση για άρδευση.

Έτσι θα σταματήσει η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, η δημιουργία δυσοσμιών, η ρύπανση γενικότερα λόγω αδυναμίας απορρόφησης των λυμάτων, η οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑΛ για εκκένωση των βόθρων και η επιβάρυνση του βιολογικού καθαρισμού . της Λάρισας.

Ακολουθεί η κατασκευή αντίστοιχων έργων και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες.

Επίσης, την ίδια ημέρα υπογράφηκαν και οι συμβάσεις των έργων

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

(Β ΦΑΣΗ ), προϋπολογισμού 1.875.000€.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης του υπόλοιπου τμήματος της συνοικίας του Ιπποκράτη (μεταξύ των οδών Μανουσάκη, Εμπεδοκλέους, Ηρακλείδου, Χείρωνος, Αρχ. Δωροθέου, Γρ. Λαμπράκη, Κοζάνης, Σανδράκη, Μανουσάκη), με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς 16 atm. και την κατασκευή νέων παροχών .Το συνολικό μήκος του προς αντικατάσταση δικτύου είναι 8.300μ. Η ανάδοχος εταιρία είναι η ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, προϋπολογισμού 350.000€. . Το έργο αφορά την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της οδού Μανδηλαρά (τμήμα Ανθ. Γαζή μέχρι 23ης Οκτωβρίου) , με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς 16 atm και την κατασκευή νέων παροχών. Επίσης θα αντικατασταθούν τμήματα του δικτύου ύδρευσης στους κάθετους δρόμους. Το συνολικό μήκος του προς αντικατάσταση δικτύου είναι 1.480μ. Η ανάδοχος εταιρία είναι η Δ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ, προϋπολογισμού 328.600€

Το έργο αφορά την κατασκευή φρεατίων πεζοδρομίου και υδροσυλλογών με τις συνδέσεις τους στους αγωγούς ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων αντίστοιχα . Στο έργο επίσης περιλαμβάνεται και η  υψομετρική μετατόπιση κάθε είδους φρεατίου της ΔΕΥΑΛ ώστε να εφαρμόζει στην τελική στάθμη του δρόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε διάφορα σημεία της πόλης  ανάλογα με  τις αιτήσεις των πολιτών. Ο ανάδοχος του έργου είναι ο ΕΔΕ Θωμάς Τσιώτας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ