ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε κοινή εκπαιδευτική συνάντηση με τίτλο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπειρία» και συντονιστή τον κ. Αλέξη Κόκκο, Καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος

Λάρισα ¨Η Πόλη που Μαθαίνει¨.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το προσωπικό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων, του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε Λάρισας–ΟΚΑΝΑ καθώς και το προσωπικό του νεοσύστατου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπειρία» περιλαμβάνει εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση των τεχνικών του D.Perkins με τρόπο συμμετοχικό και βιωματικό, εφαρμογές του μοντέλου στην ομάδα–στόχο του πληθυσμού, ενήλικες και παιδιά, καθώς και συγγραφή εργασιών, βασιζόμενη στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη διασύνδεση και αξιοποίηση των Μουσείων της πόλης με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Λίντο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα δημιουργικής ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών για την αξία του κριτικού αναστοχασμού και της κοινωνικής αλλαγής μέσα από την τέχνη και την ανατροπή των στερεοτυπικών αντιλήψεων.

Για πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του προγράμματος Λάρισα  – Πόλη που Μαθαίνει στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής τηλ.: 2410680205 και ώρες 09:00-30:00.