Δ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΚΑΙ Β. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΕΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο Σάββατο 3 Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 09:30 έως  14:30 με την εξής θεματολογία:

ΕΦΚΑ – ο νέος φορέας

  1. Εισφορές Μισθωτών

α. Ποσοστά Εισφορών

β. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

γ. Κατηγορίες που ασφαλίζονται ως μισθωτοί

δ. Ασφάλιση αμειβομένων με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ε. Ασφάλιση αμειβομένων με τίτλους κτήσης

  1. Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών

α. Ποσοστά εισφορών

β. Ανώτατο και κατώτατο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

γ. Επιστροφή Εισφορών

δ. Εισφορές για μέλη και διαχειριστές εταιρειών

ε. Παράλληλη Ασφάλιση

  1. Απασχόληση και Ασφάλιση Συνταξιούχων

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι:

ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Δικηγόρος   -Εκδότης περιοδικού   *Νομοθεσία  Ικα*

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ– Γενικός Διευθυντής Υπουργείου  Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΑΛ (ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ e-mail: info@efeel.gr

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947-995019,  6944-244102, 6947264684